o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
   
 
 
Remeslá Folklór Fotografia Hudba Výstavy
Home BB SK Umelecké slovo plagát

MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2017
regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti z okresov Banská Bystrica a Brezno.
23. - 24. 3. 2017
MsKS Slovenská Ľupča

   
 
V kategórii detskej dramatickej tvorivosti detí sa môže prihlásiť každý kolektív detskej dramatickej tvorivosti v Základných školách, súbory LDO pri Základných umeleckých školách, divadelné krúžky pri Centrách voľného času, v obciach a pod. Prezentujú sa v nej výsledky dobrovoľnej záujmovej činnosti žiakov (činoherné, bábkové, hudobno-dramatické, pohybové a pantomimické, dramatickej hry detí od 6 do 15 rokov) na školách a v krúžkoch. Samotnej účasti na prehliadke predchádza systematická práca pedagógov s deťmi a mládežou v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Na báze zdravej súťaživosti rozvíja talent, nadanie a odbornosť mladých ľudí v čase vyučovacieho a mimo vyučovacieho procesu. Súťaž je dobrovoľnou činnosťou detí a žiakov, napomáha rozvíjať ich záujmy a nadanie.

V kategórii divadlo dospelých hrajúcich pre deti sa môžu prihlásiť divadelné súbory mladých, ochotnícke divadlá a skupiny a jednotlivci, hrajúci inscenácie určené pre detského diváka v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Je regionálnym stretnutím tvorcov divadla v rozmanitých štýloch, žánroch, druhoch a poetikách, je tribúnou inšpirácií a dramaturgických podnetov na zvyšovanie kvality scénických výpovedí určených predovšetkým detskému publiku.

Výsledky

  fotoalbum

 

       

   
Odporúčame do pozornosti:
Kde zohnať dramatické texty?

http://www.martinus.sk/knihy/drama-divadelne-hry/