o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Obce Home Kontakty
     
 
video archív
Remeslá Folklór Home Fotografia Hudba BB SK Výstavy

KARVAŠOVA BYSTRICA 2017
4. ročník súťažnej prehliadky divadla mladých.
6. 4. 2017
Komorná sála SOS

Stredoslovenské osvetové stredisko pripravuje už štvrtý ročník prehliadky divadiel mladých. Prihlásiť sa môžu divadelné kolektívy mladých ľudí vo veku od 16 do 26 rokov, ktorí pracujú v obciach, v stredných školách, v základných umeleckých školách, centrách voľného času a pod. Úspešné inscenácie budú po nominácii reprezentovať náš región na krajskej postupovej prehliadke Zochova divadelná Revúca.

 

Regionálna postupová súťaž a prehliadka Karvašova divadelná Bystrica je prvostupňovým kolom súťaže pre okresy Banská Bystrica a Brezno s postupom na krajskú súťaž a prehliadku Zochova divadelná Revúca, na celoštátnu prehliadku FEDIM v Tisovci a Scénickú žatvu 2017 v Martine.

Hlavným cieľom je prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti amatérskeho divadla mladých v rôznych druhoch a žánroch činoherného, bábkového, hudobného a pohybového divadla. Prehliadka podporuje rozvoj divadla mladých, zvyšuje umeleckú úroveň, popularizuje výchovu umením a poukazuje na jej význam v komplexnej výchove. Vytvára priestor na prezentáciu, vzájomnú konfrontáciu a inšpiráciu mládežníckych amatérskych súborov. Odborný garant využíva podujatie aj na školiteľské účely pre vedúcich súborov i pedagógov ZUŠ

Výsledky

  fotoalbum

 

 
PROGRAM:
10.30 - PADLÝ K/kRÁĽ, UNIS UMB Banská Bystrica
11.20 - likvidácia UNIS a príprava scény Ráztočko
11.30 - VITAJTE V 21. STOROČÍ, DM Ráztočko,
11.50 - likvidácia scény Ráztočko a príprava UNIS UMB
11.50 - 12.30 obedňajšia prestávka
11.50 - príprava ZUŠ – Divadlo mladých S. Ľupča
12.45 - AUREUM VITAE, ZUŠ – Divadlo mladých S. Ľupča
13.30 - Porada poroty
13.45 - Odborný hodnotiaci seminár
14.35 - Vyhlásenie výsledkov

Odporúčame do pozornosti:
Kde zohnať dramatické texty?
http://www.martinus.sk/knihy/drama-divadelne-hry/
 
 
 
Umelecké slovo