o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Výstavy
 

Cieľom podujatí pre detské súbory je:
podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením a poukazovať na jej význam v komplexnej výchove. Viesť vedúcich detských folklórnych súborov a prostredníctvom ich práce i členov k hlbšiemu poznaniu ľudových tradícií. Poukazovať na nadväznosť výchovy a tvorby medzi detskými a mládežníckymi súbormi, na životnosť a vývojaschopnosť detskej tvorby a tým aj jej význam a miesto v národnej kultúre.

Využiť všetky podujatia na školiteľské účely pre metodikov regionálnych kultúrnych stredísk, vedúcich súborov i pedagógov základných umeleckých škôl.

Podmienky účasti na podujatiach:
Na podujatiach sa môže zúčastniť každý detský folklórny súbor z okresu Brezno a Banská Bystrica. Členovia súboru nesmú v roku konania festivalu prekročiť vek 15 rokov.

  DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov okr. Brezno
9. apríl 2017
KD Polomka

  fotoalbum
 


VÝSDKY SÚŤAŽE

LAUREÁT s postupom na krajskú prehliadku: DFS Brezinky z Polomky
ZLATÉ PÁSMO: DFS Heľpančok z Heľpy a DFS Klások z Mýta pod Ďumbierom
STRIEBORNÉ PÁSMO: DFS Mladosť z Pohorelej a DFS Zavačanik zo Závadky nad Hronom

 

  DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL
súťažná prehliadka choreografií detských folklórnych súborov okr. Banská Bystrica
26. marec 2017
GAS Banská Bystrica

  fotoalbum
   


VÝSDKY SÚŤAŽE

LAUREÁT
s postupom na krajskú prehliadku: DFS Matičiarik III z B. Bystrica
ZLATÉ PÁSMO s návrhom na postup na krajskú prehliadku: DFS Drienka z Sl. Ľupče.
STRIEBORNÉ PÁSMO: DFS Drienka a DFS Dratvárik zo Slovenskej Ľupče