o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
Výstavy
ľudové remeslá Divadlo foto a film Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home BB SK
 
Podujatie má za cieľ predstaviť výsledky práce folklórnych skupín smerujúce k oživovaniu miestnych tradícií a k ich opätovnému uvádzaniu do života dedinského spoločenstva.
Zároveň sa snaží podnietiť dedinské folklórne skupiny k vyhľadávaniu a rekonštruovaniu neznámych, alebo menej známych folklórnych tradícií a k ich tvorivému spracovaniu do scénických výstupov.

NOSITELIA TRADÍCIÍ
Regionálne a krajské súťaže folklórnych skupín sa uskutočnia v roku 2021

  fotoalbum2018
  fotoalbum 2018
 

 

     

  Bažalička    
FSk Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec FSk Brezinky z Polomky
FSk Kýčera z Čierneho Balogu FSk Čierťaž z Nemeckej
Rozmarín
FSk Rozmarín z Pliešoviec FSk Prenčov z Prenčova
FSk Slatina zo Zvolenskej Slatiny FSk Priechoďan z Priechoda