o nás Aktuality Služby Adresy súborov Obce Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Výstavy
ľudové remeslá Divadlo foto a film Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home BB SK
 
  FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a speváckych skupín Banskobystrického kraja
13. 10. 2019
 

  FESTIVAL HUDOBNÉHO FOLKLÓRU
regionálna súťažná prehliadka speváckych skupín, ľudových hudieb, sólistov spevákov a speváckych skupín okresu Brezno a Banská Bystrica
28. 4. 2019, MsDK Brezno

výsledky súťaže

  fotoalbum
 

 

 

 
   

 
 
 
 

K a t e g ó r i e :
1) sólový spev : 3 - 5 min.
2) duo spev : 3 - 5 min. (platí len v našom regióne - duo spev v zmysle celošt. propozícií je zahrnutý v kategórii sólový spev) 3) hra na tradičné sólové ľudové hudobné nástroje : 3 - 5 min.
4) spevácke skupiny : 4 - 12 členné , 4 - 8 min.
5) ľudové hudby : 5 - 8 min.

Podľa propozícií je odporučené interpretovať hudobno - folklórny materiál zo svojho regiónu.
Vek účinkujúcich je nad 15 rokov.
Odborná porota navrhne zaradiť súťažiacich do zlatého, strieborného a bronzového pásma.
Najlepší v každej kategórii získajú titul Laureát s postupom na krajskú prehliadku.

Organizátor vyhotoví protokol o výsledkoch súťaže.
Ak sa nedosiahne primeraná úroveň, vyhlasovateľ si vyhradzuje právo niektoré z pásiem neudeliť.

Kritériá hodnotenia :
a) intonácia, rytmus, hlasová kultúra, súhra, javiskové vystupovanie, vzhľad - úprava, kroje, presvedčivosť prejavu
b) dramaturgia - výber a spracovanie materiálu, štýl, zachovanie charakterových znakov hudobného folklóru daného regiónu, dodržanie časového limitu.