o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Kontakty Mapa stránky Home
 
 
 
Divadlo Umelecké slovo Hudba Vzdelávanie Home Workshops Výstavy Home BB SK Fotografia
       

Amatérski výtvarníci, ktorí sa na pôde osvetového strediska stretávajú, majú niekoľko možností ako sa zdokonaliť vo svojom koníčku.
V spolupráci s Jarom Uhelom, výtvarníkom a pedagógom, pripravuje Stredoslovenské osvetové stredisko cyklus tvorivých stretnutí aj vzdelávacích podujatí. Je len na vás, čo si vyberiete. Lákavá je aj možnosť vystavovať svoje výtvarné práce v atraktívnych výstavných priestoroch, byť súčasťou farebného katalógu, ktorý každoročne
SOS pre  regionálnu a krajskú výtvarnú súťaž vydáva.
Stačí sa prihlásiť do súťaže Výtvarné spektrum.

 
 
     
 


 
VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2019

Poslaním súťaže Výtvarného spektra 2019 je aktivizovať a podporovať rozvoj výtvarnej tvorivosti občanov SR ako jednej z významných oblastí záujmovej umeleckej činnosti. Postupová celoštátna súťaž Výtvarné spektrum, organizovaná kultúrno-osvetovými zariadeniami v SR pod odbornou garanciou NOC je ojedinelá práve tým, že poskytuje výtvarníkom (neprofesionálnym), významný priestor pre prezentáciu a vzájomnú konfrontáciu výsledkov vlastnej výtvarnej tvorby v regionálnom, krajskom a celoštátnom kontexte. Organizovaním tejto súťaže získavajú usporiadatelia - Národné osvetové centrum a kultúrno-osvetové zariadenia (strediská) prehľad o najnovších aktivitách neprofesionálnych výtvarníkov, o celkovej úrovni ich výtvarnej tvorby za konkrétne obdobie a tieto poznatky využívajú na ďalšie vzdelávanie amatérskych výtvarníkov, napríklad formou hodnotiaceho rozborového seminára v rámci tohto podujatia. Organizátorom - regionálnym a krajským kultúrno-osvetovým zariadeniam SR a Národnému osvetovému centru – podujatie poskytuje možnosť rozvinúť spoluprácu s ďalšími kultúrnymi inštitúciami ako sú múzeá, galérie, fotogalérie, či pamätné izby a to v oblasti prezentačnej, výchovno-vzdelávacej, esteticko-výchovnej a realizačnej. Väčšina súťažiacich neprofesionálnych výtvarníkov svojím úprimným a nefalšovaným vzťahom k rodisku, osobitnými výtvarnými prostriedkami zachytáva charakteristické prvky svojho regiónu - architektúru, pamiatky, krajinu, prírodu, ľudí, či dávne zvyky svojho regiónu. Vystavené súťažné diela dosahujú nielen požadovanú umeleckú, ale aj vzácnu dokumentačnú hodnotu.

 
  Umenie a súvislosti s Mariánom Krnáčom
Biblia v dielach (Giotto, Dali, Ormandík)-audiovizuálne pásmo
3.12.2019
Komorná sála SOS o 18,00
Vstupné 2 €

  Umenie a súvislosti s Jarom Uhelom
stretnutia amatérskych výtvarníkov a pedagóga
28.11.2019
4.12.2019
18.12.2019

Komorná sála SOS o18,00
Vstupné 2 €

   

 

 VÝTVARNÉ SPEKTRUM - celoštátne kolo
vernisáž: 6. 9. 2019 o 17.00 h
výstava: 6. - 29 .9. 2019

Trenčianský hrad

   
         
Hlavná cena celoštátneho kola Výtvarné spektrum 2019/ Renáta Kačová

  VÝTVARNÉ SPEKTRUM - krajské kolo
výstava: 26. 3.  -  28. 4. 2019
Múzeum SNP B. Bystrica

Do krajskej súťaže, regionálne osvetové strediská Banskobystrického kraja, prihlásili 55 autorov
a 105 výtvarných prác.
Porota pracovala v zložení Katarína Lucinkiewiczová, Michal Bartko a Marián Krnáč.
Na krajskú výstavu porotcovia na svojom zasadnutí 7. marca 2019 vybrali 40 diel od 26 autorov.

Hlavnú cenu krajského kola získala Eva Pokorná.

Vysvetlívky: Cena poroty - tučným písmom označení autori
Čestné uznanie - kurzívou označení autori

Výsledky - krajské kolo

Vernisáž 26. 3. 2019 o 17.00 h
Múzeum SNP B. Bystrica

  fotoalbum
 
 
   

  Regionálne kolo
uzávierka: 8. 2 .2019
výstava: 13 .2. - 3. 3. 2019
Komorná sála SOS

Do súťaže sa prihlásilo 20 autorov so 66 dielami. Kategória B: 7 autorov a 23 diel, Kategória C: 13 autorov a 43 diel.
Odborná porota, ktorá pracovala v zložení: Jaroslav Uhel, Michal Bartko a Marián Krnáč, vybrala na regionálnu výstavu práce 18 autorov.
Z priestorových dôvodov, nie je možné vystaviť všetky vybraté diela. Vo výsledkovej listine sú všetky vybraté diela, kurzívou sú označení autori, ktorí získali čestné uznania a zvýrazneným písmom, ktorí získali cenu.

 
   
Výtvarné spektrum Jarný salón 2019 - vybratí a ocenení autori