o nás Aktuality Služby Adresy súborov Naši partneri Mapa stránky Home Kontakty
 
 
Divadlo Remeslá Foto-video Folklór Umelecké slovo Hudba
Home BB SK Home
Kultúrno-spoločenské podujatia Stredoslovenského osvetového strediska a obcí regiónu Banská Bystrica - Brezno 2010
JANUÁR kontakty

  1. 1. UVÍTANIE NOVÉHO ROKA - námestie a KD Strelníky
  6. 1. SVIATOK „TROCH KRÁĽOV“ - kultúrny program - Spoločenský dom, Predajná
15. 1. XXV. TRADIČNÝ PLES OZ - KD Strelníky
29. 1. VÝROČIE OSLOBODENIA OBCE - pietny akt - pamätník obetí oboch svetových vojen, Pohorelá
29. 1. DETSKÝ KARNEVAL - SD Predajná
30. 1. O POHÁR STAROSTU OBCE MOTYČKY - IV. ročník hokejového turnaja - multifunkčné ihrisko Apartmánu Eva, Motyčky
30. 1. O PUTOVNÝ POHÁR STAROSTU OBCE - XVII. ročník volejbalového turnaja pri príležitosti výročia oslobodenia obce - Pohorelá
január O NAJCHUTNEJŠIU KLOBÁSU - súťažno-spoločenský večer - KD Bystrá
január ZIMNÉ VEČERY - priadky - Heľpa
január HROCHOŤSKÁ ZABÍJAČKA - obecná zabíjačka - Hrochoť
január OSLOBODENIE OBCE - pietny akt - Polomka
január O POHÁR OBCE TELGÁRT - hokejový turnaj horehronských obcí - Telgárt
január SLOVENSKÝ POHÁR V SKIALPINIZME - Telgárt
FEBRUÁR kontakty

  6. 2. KRNOHOVÉ PRETEKY - Beňuš
  6. 2. FAŠIANGOVÁ ZABÍJAČKA - zabíjačkové špeciality, ľudová hudba - KD Králiky
11. 2. BYSTRICKÉ FAŠIANGY - program k fašiangovému zvykosloviu, účinkujú FS Urpín, FS Partizán, DFS Matičiarik, DFS Radosť z Banskej Bystrice a FSk Kýčera z Čierneho Balogu - DK Banská Bystrica - organizátor SOS
12. - 16. 2. UŽ SA FAŠIANG KRÁTI... - XV. ročník fašiangového festivalu - KD Čierny Balog - obec v spolupráci so SOS
12. 2. MAŠKARNÝ BÁL - X. ročník - SD Predajná
12. 2. SPOLOČENSKÁ ZÁBAVA - Spoločenský dom Ráztoka
13. 2. POCHOVÁVANIE BASY - zábavno-spoločenské podujatie - KD Bystrá
13. 2 FAŠIANGY - fašiangová veselica, pochovávanie basy - Heľpa
13. 2 OBECNÁ ZABÍJAČKA - fašiangové stretnutie - OcÚ Kordíky
13. 2 PLES - KD Slovenská Ľupča
13. 2. OBECNÝ PLES - reštaurácia Pohronská Polhora
14. 2. FAŠIANG - fašiangový sprievod a zábava - obec a KD Malachov
16. 2. POCHOVÁVANIE BASY - zábava - KD Malachov
16. 2 STRETNUTIE SENIOROV - fašiangové posedenie skôr narodených občanov - SD Predajná
20. 2 II. STAROHORSKÝ PLES - KD Staré Hory
20. 2 ŠPAŇODOLINSKÁ SANICA - sánkárske preteky pre deti - námestie, Špania Dolina
20. 2 FAŠIANGY - tradičná zabíjačka, fašiangová bursa FS Urpín - Špania Dolina
26. 2 OBECNÝ PLES - KD Povrazník
február DETSKÝ KARNEVAL - veselá zábava v maskách - KD Harmanec
február FAŠIANGY - pochôdzka koledníkov po obci, pochovávanie basy - obec a KD Horné Pršany
február SÁNKARSKE PRETEKY - Horné Pršany
február VALENTÍNSKY PLES - KD Hrochoť
február CELOSLOVENSKÉ PRETEKY V BIATLONE - športové podujatie - areál biatlonu, Osrblie
február STRETNUTIE STAROSTU S OBČANMI - Polomka
február FAŠIANGY, TURÍCE... - sprievod masiek obcou - Nám. 1. mája, Valaská
február O POHÁR OBCE TELGÁRT - hokejový turnaj horehronských obcí - Telgárt
február SLOVENSKÝ POHÁR V SKIALPINIZME - Telgárt
MAREC kontakty

  6. 3. TANEC NAD PLAČOM - divadelné predstavenie DOS Medzibrod - KD Slovenská Ľupča
  6. 3. SPOMIENKOVÝ DEŇ - 54. výročie lavínovej tragédie pohorelských a telgártskych lesných robotníkov - pietny akt - cintorín v Pohorelej
  6. 3. MEMORIÁL POHORELSKÝCH RUBÁROV - XVI. ročník nohejbalového turnaja trojčlenných družstiev - Pohorelá
  7. 3. MDŽ - spoločenské podujatie - Spoločenský dom Ráztoka
12. - 13. 3. TAJOVSKÉHO DIVADELNÉ DNI - Regionálna súťažná postupová prehliadka neprofesionálnych divadiel okresov Banská Bystrica a Brezno - Divadlo u Greškov, Tajov a KD Medzibrod - organizátor SOS v spolupráci s obcami Tajov a Medzibrod
15. 3.  -  1. 4. PREČO SOM NA SVETE RÁD/RADA... - Celoštátna putovná výstava výtvarných prác detí a mládeže s protidrogovou tematikou - SM - Tihányiovský kaštieľ, Banská Bystrica - Radvaň - organizátor SOS
22. -  18. 4. VÝTVARNÉ SPEKTRUM 2010 - Krajská výstava neprofesionálnej výtvarnej tvorby - Múzeum SNP Banská Bystrica - organizátor SOS
24. - 25. 3. MY SME MALÍ DIVADELNÍCI - Regionálna súťažná postupová prehliadka detského divadla z okresov Banská Bystrica a Brezno - KD Slovenská Ľupča - organizátor SOS v spolupráci s obcou
26. 3. DEŇ UČITEĽOV - kultúrne podujatie venované pedagógom obce - reštaurácia Pohronská Polhora
26. 3. VEĽKONOČNÝ PROGRAM - kultúrny program spojený s výstavkou veľkonočných ozdôb a burzou výrobkov detí ZŠ a MŠ i občanov - SD Predajná
marec PRECHOD CHOTÁROM OBCE - turistická akcia - Horná Lehota
marec MDŽ - slávnostné posedenie - KD Horné Pršany
marec OSLAVY OSLOBODENIA OBCE - Hrochoť
marec OSLOBODENIE OBCE - kultúrno-spoločenské podujatie - Osrblie
marec KRŇAČKOVÉ PRETEKY - Polomka
marec DEŇ UČITEĽOV - stretnutie starostu s pedagógmi - Polomka
marec O POHÁR STAROSTKY OBCE - stolnotenisový turnaj pri príležitosti výročia oslobodenia obce - telocvičňa, Predajná
marec FLORBALOVÝ TURNAJ - pre deti - telocvičňa, Predajná
APRÍL kontakty

  2. 4. HRANÁ KRÍŽOVÁ CESTA - hrajú Polhorčatá - Rímsko-katolícky kostol sv. Michala v Pohronskej Polhore
23. 4. KRAJSKÁ PREHLIADKA MLÁDEŽNÍCKYCH SPEVÁCKYCH ZBOROV - Banská Bystrica - organizátor SOS
24. 4. O POHÁR OBCE MOTYČKY - IV. ročník hokejbalového turnaja - multifunkčné ihrisko Apartmánu Eva, Motyčky
24. 4. OTVORENIE BANÍCKEHO NÁUČNÉHO CHODNÍKA - Špania Dolina
25. 4. PONICKÁ FUJARKA - súťažná prehliadka detského hudobného folklóru pre okr. Banská Bystrica - KD Poniky - organizátor SOS v spolupráci s obcou
25. 4. JARNÁ SLÁVNOSŤ SV. JURAJA - tradičná slávnosť otvárania poľnohospodárskej a turistickej sezóny pod Nízkymi Tatrami, jarmok ľudovoumeleckých výrobkov, sprievod v dobových krojoch, kultúrny program - Podbrezová, časť Lopej
29. - 30. 4. SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ - Krajská prehliadka v umeleckom prednese poézie a prózy a divadiel poézie - ŠVK, BDnR, Banská Bystrica - organizátor SOS
30. 4. STAVANIE MÁJA - priblíženie tradície stavania májov spojené s folklórnym vystúpením detí z MŠ a ZŠ - areál pohostinstva, Badín
apríl VEČER JURAJA PEJKU - kultúrny program venovaný spomienkam na významného rodáka - SD Predajná
apríl VEĽKONOČNÁ DIELŇA REMESIEL - Lučatín
apríl VEĽKONOČNÝ PROGRAM - výstava ľudových výrobkov, vystúpenie DS Materáčik, DFS Červené Jabĺčko, ĽH Kučeravý javor, Spevokol Brest - Obradná miestnosť OcÚ v Pohronskej Polhore
apríl FLORBALOVÝ TURNAJ - pre dospelých - telocvičňa, Predajná
apríl JARNÝ VÝTVARNÝ PLENÉR E. BEBČÁKOVEJ - Špania Dolina
apríl 70. VÝROČIE ÚMRTIA J. G. TAJOVSKÉHO - spomienková slávnosť - Tajov
MÁJ kontakty

  1. 5. OTVORENIE SEZÓNY Čiernohronskej železnice a lesníckeho skanzenu - Čierny Balog
  2. 5. DEŇ MATIEK - slávnosť venovaná mamičkám - KD Harmanec
  2. 5. HOREHRONSKÁ VALAŠKA - 47. ročník súťažnej prehliadky detského hudobného folklóru pre okr. Brezno - KD Telgárt - org. SOS v spolupr. s obcou
  9. 5. DEŇ MATIEK - oslava spojená s divadelným predstavením - KD Ráztoka
  9. 5. DEŇ MATIEK - koncert venovaný matkám - Slovenská Ľupča
15. 5. DEŇ MATIEK - posedenie s kultúrnym programom - spoločenská miestnosť OcÚ Jarabá
15. 5. DEŇ MATIEK - posedenie s kultúrnym programom - spol. miestnosť OcÚ Motyčky
15. - 16. 5. DNI OBCE ZÁVADKA - slávnostná sv. omša, kultúrny program, športové popoludnie - kostol, Spoločenský dom, Európske vzdelávacie centrum, Závadka nad Hronom
16. 5. DEŇ MATIEK - kultúrny program venovaný matkám - SD Predajná
18. - 20. 5. MAJSTRI A DETI - trojdňové podujatie zamerané na remeselné spracovanie tradičných materiálov, za účasti remeselných majstrov - SOS Banská Bystrica
21. 5. ČIPKÁRSKÔ - súťaž vo varení tradičnej špeciality spojená s kultúrnym programom, vystúpeniami folklórnych kolektívov a zábavou - obec Brusno
22. 5. HORNOPRŠIANSKY TURÍČNY PRECHOD KREMNICKÝMI VRCHMI - turistické podujatie spojené s posedením pri guláši - Horné Pršany
22. 5. TURÍČNY JARMOK - remeselnícky jarmok, kult. program - obec a KD Slovenská Ľupča
22. 5. STAVANIE MÁJOV - folklórne podujatie, stavanie májov a spev po dedine - Povrazník
22. 5. TURÍCE - stavanie mája spojené s ľudovou veselicou - centrum obce, Pohronská Polhora
23. 5. DEŇ MATIEK - kultúrny program - prírodný amfiteáter, Heľpa
28. - 30. 5. 100 ROKOV DIVADLA - kultúrno-spoločenské podujatie pri príležitosti 100. výročia prvej písomnej zmienky o divadelnom ochotníckom predstavení v obci a 45. výročia založenia Mládežníckeho divadelného súboru - KD Badín
29. 5. HRONSECKÁ LIPOVÁ RATOLESŤ - XXII. ročník súťaže detí v speve ľudových piesní - KD Hronsek - organizátor SOS v spolupráci z obcou
29. - 30. 5. ZDOLA PONICKÝHO MLYNA - detský folklórny festival, športový areál ŠK OPL, Poniky - obec v spolupráci so SOS
29. 5. MAJSTROVSTVÁ OKRESU v streľbe členov Slov. poľovníckeho zväzu - malokalibrovka, brokovnica - strelnica Predajná
29. 5. DEŇ PRE DETI - súťaže a zábava pre deti - Špania Dolina
30. - 31. 5. KOLOVRÁTOK - detský folklórny festival - prírodný amfiteáter, Heľpa
30. 5. DEŇ DETÍ - súťažno-zábavný program pre deti - ihrisko Pod Poľanou, Pohronská Polhora
máj 555. VÝROČIE VZNIKU OBCE MEDZIBROD - kultúrno-spoločenské podujatie - námestie obce Medzibrod
máj UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA - spoločenské podujatie - Osrblie
máj DEŇ MATIEK - spoločenské podujatie venované matkám - Osrblie
máj JUBILANTI - spoločenské stretnutie - Osrblie
máj STAVANIE MÁJOV - podujatie tradičnej kultúry - Osrblie
máj SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM - Salaš Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora
máj DEŇ VÍŤAZSTVA NAD FAŠIZMOM - pietny akt - Polomka
máj DETSKÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL - súťažná prehliadka - KD Polomka
máj SLOVENSKÝ POHÁR V ZJAZDE NA HORSKÝCH BICYKLOCH - Polomka
máj DEŇ MATIEK - spoločenské podujatie s kultúrnym programom - KD Polomka
máj DEŇ MATIEK - kultúrno-spoločenské podujatie venované matkám - KD Staré Hory
máj MOJEJ NAJMILŠEJ - kultúrny program venovaný matkám - KD Valaská
máj ZOBÚDZANKA - kultúrny program - Vlkanová
JÚN kontakty

  1. 6. DEŇ DETÍ - deň detskej radosti - Harmanec
  1. 6. OSLAVA MDD - program pre deti do 12 rokov - Moštenica
  5. 6. DEŇ DETÍ - športové hry pre deti - ihrisko, Horné Pršany
  5. 6. ROZPRÁVKOVÝ LES - cesta rozprávkovým lesom, atrakcie, súťaže pre deti - lyžiarsky bežecký štadión, Králiky
  5. 6. MDD - detské športové hry - multifunkčné ihrisko Apartmánu Eva, Motyčky
  5. 6. OSLAVY MDD - rozprávkový les - areál biatlonu, Predajná
  5. 6. KUTLIARSKY DEŇ - 5. ročník, súťaž vo varení kutlového (držkového) gulášu, tradičný remeselnícky jarmok s ukážkami výroby, kultúrny program, tradičný dvor s tematickým zameraním - obec Selce
  6. 6. CESTA ROZPRÁVKOVÝM LESOM - stretnutie detí s rozprávkovými bytosťami v rámci MDD - obec a okolie, Ráztoka
12. 6. FESTIVAL DYCHOVÝCH HUDIEB - 39. ročník nadregionálneho festivalu DH - Nám. 1. mája, Valaská - organizátor SOS v spolupráci s obcou
19. 6. JÁNSKA VATRA - stretnutie občanov, posedenie a spev pri vatre - Povrazník - Podoprečná
19. - 20. 6. DNI OBCE TELGÁRT - športové súťaže pre deti a mládež, kultúrny program, súťaž o najkrajší dvor a záhradku - školský dvor, KD a obec, Telgárt
25. - 27. 6. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA - 45. ročník folklórneho festivalu - amfiteáter a obec Heľpa - organizátor SOS v spolupráci s obcou Heľpa
26. 6. VEREJNÉ STRELECKÉ PRETEKY - malokalibrovka, brokovnica, pištoľ, samopal - strelnica Predajná
26. 6. TENISOVÝ TURNAJ - dvojhry - športový areál Špania Dolina
27. 6. CESTNÝ BEH „ Z okresu do okresu “ - registrácia - OcÚ v Pohronskej Polhore
jún MDD - podujatie pre deti - Horná Mičiná
jún DEŇ DETÍ - zábavné podujatie pre deti - Osrblie
jún ZBOJNÍCKY PREPAD VLÁČIKA - spojený s kult. programom - Salaš Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora
jún MDD - zábavný les - podujatie pre deti - Polomka
jún DEŇ OTCOV - súťaže detí s otcami - Predajná
jún MDD - podujatie pre deti - futbalový štadión, Priechod
jún MDD - súťažno-zábavné podujatie pre deti- KD Bečov, ihrisko Sebedín
jún DEŇ DETÍ - zábavné podujatie pre deti - obec Staré Hory
jún JÁNSKE OSLAVY - kultúrno-športové podujatie - Tajov
JÚL kontakty

  2. - 3. 7. SVÄTOJÁNSKA NOC PLNÁ HUDBY - hudobný festival - Pohorelá
  3. 7. ČEREŠŇOVÁ HOSTINA- stretnutie občanov obce a hostí - centrum obce Kordíky
  3. 7. OTVORENIE LETA A MEDZINOHA OUPEŇ - kultúrno-spoločenské podujatie spojené s turnajom v nohejbale - športový areál Medzibrod
  3. 7. DEŇ OBCE - stretnutie rodákov, kultúrny program, majstrovstvá Povrazníka v dvíhaní pivných sudov, letná zábava v prírode - areál bývalej školy, Povrazník
   3. - 4. 7. SLOVENSKÝ-WIESSMANN POHÁR - letný biatlon-cross - Predajná
  3. - 4. 7. RÁZTOCKÝ SVIATOK - športovo kultúrne podujatie k výročiu prvej písomnej zmienky, kultúrny program, súťaž o najkrajší čerešňový zákusok - obec a KD Ráztoka
  3. 7. NOHEJBALOVÝ TURNAJ - športový areál Špania Dolina
  4. - 10. 7. PRECHOD NÍZKYMI TATRAMI - 46. ročník - Špania Dolina
10. 7. DEŇ STROMU - sviatok všetkých, ktorí majú radi les - lesnícky skanzen vo Vydrovskej doline, Čierny Balog
10. 7. ŽENÁČI VERZUS SLOBOĎÁCI - V. ročník futbalového zápasu spojený so zábavou a gulášom -Jergalská Marakana, Motyčky, časť Jergaly
10. 7. Výročie zvrchovanosti SR - Šumiac
11. 7. O POHÁR STAROSTU OBCE - futbalový turnaj - futbalový štadión, Priechod
16. - 17. 7. FOLKLÓRNY FESTIVAL NA BIELYCH HANDĽOCH - tradičný folklórny festival spojený s jarmokom ľudových výrobcov a remesiel - amfiteáter Braväcovo
16. 7. VOLEJBALOVÝ TURNAJ - súťaž volejbalových družstiev - Moštenica
17. 7. VEREJNÉ STRELECKÉ PRETEKY - pištoľ WCF combat - strelnica, Predajná
17. 7. STRETNUTIE RODÁKOV NA PIESKOCH - sv. omša v miestnej kaplnke - Špania Dolina
17. 7. TENISOVÝ TURNAJ - štvorhry - športový areál Špania Dolina
17. 7. PLÁŽOVÝ VOLEJBAL - turnaj - športový areál Špania Dolina
17. 7. SÚŤAŽ VO VARENÍ ŠTIARCU - Špania Dolina
24. 7. STOLNOTENISOVÝ TURNAJ - spoločenská miestnosť OÚ Jarabá
24. 7. DEŇ ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ - súťaž vo varení štiarcu, ochutnávanie slivovice, výstava ľudových prác - KD Králiky
24. 7. O POHÁR STAROSTU OBCE MOTYČKY - III. ročník nohejbalového turnaja - multifunkčné ihrisko Apartmánu Eva, Motyčky
23. - 4. 7. NA BADÍNSKYCH VŔŠKACH - folklórne podujatie - vystúpenia súborov a ľudových rozprávačov z okolia a Horehronia, súťaž vo varení fučky - ihrisko Pod strieškou, Badín
24. - 25. 7. DNI OBCE NEMECKÁ - športovo-kultúrne podujatie, futbalové ihrisko Nemecká
24. 7. BEDMINTONOVÝ TURNAJ - športový areál Špania Dolina
31. 7. VOLEJBALOVÝ TURNAJ POD PANSKÝM DIELOM - športový areál Špania Dolina
júl ŠPORTOVO-ZÁBAVNÝ DEŇ - športovo-kultúrno-spoločenské podujatie - Horná Lehota
júl DNI OBCE LUČATÍN - kultúrno-spoločenské podujatie - Lučatín
júl LETO MÔLČA - kultúrny deň obce - Môlča
júl WESTERN RIDING RODEO - súťaž vo westernovom jazdení spojená s kultúrnym programom - Polomka
júl FUTBALOVÝ TURNAJ STARÝCH PÁNOV - futbalový štadión Priechod
júl PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA TRADIČNÝCH TECHNÍK - pobytová škola pre deti - Špania Dolina
júl FUTBALOVÝ TURNAJ - turnaj horehronských obcí - futbalové ihrisko, Telgárt
AUGUST kontakty

  1. 8. MEMORIÁL HRDINOV SNP -letný biatlon - Predajná
  1. 8. ČÔ SA STAÔ V TOM PRIECHODE - folklórne popoludnie - futbalový štadión Priechod
  6. - 8. 8. DNI OBCE - súťaž vo varení kotlíkového gulášu, súťaže detí a rodičov, kultúrny program, ľudová veselica - areál SD Predajná
  7. 8. BANÍCKA HOSTINA - tekvicová zábava, futbalový turnaj, „Faklcúg“ - prechod permoníkov po halde Maximilián - Špania Dolina
13. - 15. 8. ŠPANDIV 2010 - divadelný festival - areál pri Klopačke, Špania Dolina
14. 8. O POHÁR STAROSTU OBCE MOTYČKY - XIII. ročník futbalového turnaja - Jergalská Marakana, Motyčky, časť Jergaly
14. 8. TENISOVÝ TURNAJ VETERÁNOV - štvorhry - športový areál Špania Dolina
20. - 21. 8. DNI OBCE JARABÁ - kultúrno-spoločenské podujatie - obec a spoločenská miestnosť OcÚ Jarabá
21. 8. DEŇ OBCE - kultúrno-spoločenské podujatie (vystúpenie súborov, oslavy SNP, IV. ročník súťaže v pílení dreva pílou bruchačkou, zdobenie perníkov, vyhliadkové lety vrtuľníkom) - obec Baláže
21. 8. THE INTERNATIONAL DIXIELAND JAM SESSION - Penzión Klopačka, Špania Dolina
21. - 22. 8. OZVENY STAROSLOVIENČINY POD KRÁĽOVOU HOĽOU - XVI. ročník festivalu viachlasného ľudového a chrámového spevu - KD, kostol, Telgárt
organizátor obec v spolupráci so SOS
27. - 28. 8. POHÁR STAROSTU OBCE BYSTRÁ - súťaž v päťboji (kolky, šípky, lukostreľba, stolný tenis, streľba zo vzduchovky) - KD a obec Bystrá
27. 8. FOLKLÓRNY VEČER POD ORLOVOU - Pohorelá
28. 8. OSLAVY SNP - slávnostná schôdza, tanečná zábava, vatra - Horné Pršany
28. 8. 66. VÝROČIE SNP - turisticko-zábavné podujatie spojené s oslavami SNP - KD Staré Hory
29. 8. FUTBALOVÝ TURNAJ - prisťahovalci proti domácim, ženatí proti slobodným - ihrisko Horné Pršany
august OSLAVY SNP - spomienkové oslavy na Krížnej - Harmanec
august POSEDENIE PRI VATRE - kultúrno-spoločenské podujatie k výročiu SNP - Horná Lehota
august HRONSECKÉ KULTÚRNE LETO - kultúrne podujatia - KD a obec Hronsek
august 66. VÝROČIE SNP - pietny akt - Polomka
august VOLEJBALOVÝ TURNAJ - futbalový štadión, Priechod
august DNI OBCE - Návraty k prameňu, II. ročník - obec Strelníky
august PRÁZDNINOVÁ ŠKOLA TRADIČNÝCH TECHNÍK - pobytová škola pre deti - Špania Dolina
august DEŇ OBCE kultúrno-spoločenské podujatie - Vlkanová
SEPTEMBER kontakty

  5. 9. NEZABÚDAJME NA TELGÁRT - oslavy SNP a pripomenutie vypálenia obce - Telgárt
11. 9. JAZZOVÝ VEČER - Penzión Klopačka, Špania Dolina
11. - 19. 9. MEDZINÁRODNÉ MALIARSKE A SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM J. LANGERA - VIII. ročník - Špania Dolina
11. 9. ŤAŽKO TOMU FURMANOVI - IV. ročník súťaže konských záprahov - lokalita Košariská pod vlekom, Závadka nad Hronom
16. - 18. 9. DIVADELNÁ CHALUPKA - VI. ročník inšpiratívneho festivalu - MsDK, synagóga, námestie, Brezno - organizátor SOS v spolupráci s DSJCH a mestom Brezno
18. 9. BALOCKÝ BAČOVSKÝ DEŇ, III. ročník - prezentácia bačovskej práce a výrobkov spojená s ukážkami a kultúrnym programom - KD Čierny Balog
18. 9. HARUĽOVÁ SHOW - majstrovstvá v pečení harule spojené s kultúrnym programom - námestie obce Medzibrod
24. - 25. 9. DNI OBCE MALACHOV - súťaž vo varení gulášu, vystúpenia súborov, bohatý kultúrny a športový program - areál TJ Malachov
24. 9. DETSKÝ MILIONÁR - vedomostná súťaž - Predajná
24. - 26. 9. MICHALSKÉ HODY - varenie tradičných polhorských tľapkancov, vystúpenie hudobných skupín, folklórnych súborov, heligonkárov, zábava, súťaž konských záprahov, gajdošské pastorále (vystúpenie gajdošov ako poďakovanie za úrodu v kostole), výstava plodov a obrazov zo semien - obec, kino a kostol sv. Michala v Pohronskej Polhore
30. 9. VEČER BETY PONIČANOVEJ - spomienkový program venovaný významnej rodáčke a herečke - SD Predajná
september BEH OBCOU - športové podujatie - Horná Lehota
september LEGENDA ZVANÁ HROCHOŤ - kultúrne podujatie, obec a KD Hrochoť
september VYSVIACKA KOSTOLA - oslavy 75. výročia vysvätenia miestneho kostola - Osrblie
september VZNIK OBCE - oslavy 430. výročia vzniku obce - Osrblie
september DNI OBCE POLOMKA - kultúrno-spoločenské podujatie - Polomka
september NAJSILNEJŠÍ CHLAPEC A NAJSILNEJŠIE DIEVČA - súťaž - Predajná
september KULTÚRNA JESEŇ - VIII. ročník, kultúrne podujatia pre občanov obce (dychovky, folklór, divadlo, vystúpenie detí MŠ a ZŠ, členov MO Matice slovenskej a i.) - KD Valaská
OKTÓBER kontakty

  2. 10. BANSKOBYSTRICKÝ FOTOMARATÓN - fotografická súťaž - Banská Bystrica - organizátor SOS
  3. 10. GOSPELOVÝ FESTIVAL - vystúpenie slovenských gospelových skupín - kino, Pohronská Polhora
  8. 10. ÚCTA K STARŠÍM - posedenie s kultúrnym programom - spoločenská miestnosť OcÚ Jarabá
15. 10. STRETNUTIE DÔCHODCOV - JUBILANTOV - Moštenica
15. 10. LOPEJSKÝ JARMOK - Podbrezová, časť Lopej
16. 10. DEŇ ZEME - výstava jesenných plodov spojená so súťažami, haruľovými hodmi a vystúpením ľudovej hudby - KD Dolná Mičiná
16. 10. MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - kultúrny program - námestie obce, Heľpa
23. 10. SPIEVA CELÁ POLHORA - prehliadka ľudových piesní v podaní občianskych združení, organizácií, škôl a občanov obce - kino, Pohronská Polhora
23. 10 MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - spoločenské posedenie - sála Baníckej krčmy, Špania Dolina
24. 10. MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - posedenie pre seniorov spojené s kultúrnym programom - SD Predajná
október BYSTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA - Festival folklórnych súborov, ľudových hudieb, speváckych skupín a spevákov - DK Banská Bystrica - organizátor SOS
október STRUNOBRANIE 2010 - krajská prehliadka hudobných skupín a sólistov viacerých hudobných žánrov - Banská Bystrica - organizátor SOS
október ÚCTA K STARŠÍM - slávnostné stretnutie seniorov - KD Harmanec
október MESIAC ÚCTY K STARŠÍM -spoločenské podujatie pre seniorov - Čerín
október STRETNUTIE S DÔCHODCAMI - kultúrny program - KD Horné Pršany
október LEGENDA ZVANÁ HROCHOŤ - kultúrne podujatie - obec a KD Hrochoť
október JUBILANTI - spoločenské stretnutie - Osrblie
október ÚCTA K STARŠÍM - spoločenské podujatie venované seniorom - Osrblie
október DIVADELNÉ PREDSTAVENIE - účinkuje domáci divadelný súbor - kino Pohronská Polhora
október ZBOJNÍCKA JAZDA - Salaš Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora
október MITRA - baranie hody a ľudová veselica - Salaš Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora
október STRETNUTIE SO SENIORMI - spoločenské podujatie s kultúrnym programom - Polomka
október MESIAC ÚCTY K STARŠÍM - spoločenské podujatie - KD Ráztoka
október KULTÚRNA JESEŇ - VIII. ročník, kultúrne podujatia pre občanov obce (dychovky, folklór, divadlo, vystúpenie detí MŠ a ZŠ, členov MO Matice slovenskej a i.) - KD Valaská
NOVEMBER kontakty

  5.11. - 15. 12 AMFO 2010 - Celoštátna výstava amatérskej fotografie - Múzeum SNP Banská Bystrica - organizátor SOS
  8. 11. VÝSTUP NA ŠACHTIČKU - spomienkové stretnutie pri príležitosti 66. výr. vypálenia chaty - Špania Dolina
12. 11. RYTMUS MLADÝCH - VIII. ročník súťaže pre deti a mládež - SD Predajná
20. 11. PLETENIE ADVENTNÝCH VENCOV - súťaž občanov mikroregiónu - KD Kordíky
23. 11. BYSTRICKÁ IMPROLIGA 2010 - Súťaž v divadelnej improvizácii pre študentov stredných škôl - Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica - organizátor SOS
25. - 26. 11. SÁROVA BYSTRICA - Celoštátne finále súťaže mladých moderátorov - Banská Bystrica - organizátor SOS
26. 11. POPBB 2010 - celoštátna súťažná prehliadka v speve populárnej piesne detí a mádeže - DK Banská Bystrica - organizátor SOS
27. - 28.11. KATARÍNSKE DNI ČIERNOBALOCKEJ KULTÚRY - kultúrne vystúpenia domácich umelcov, žiakov ZŠ a MŠ, prezentácia výtvarných a literárnych prác - KD Čierny Balog
27. 11. DNI OBCE - kultúrno-spoločenské podujatie spojené s obecnou zabíjačkou - Horná Mičiná
november UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA - spoločenské podujatie - Horná Lehota
november DEŇ OBCE - kultúrno-spoločenské podujatie - Horná Mičiná
november 78. VÝROČIE POLOMSKEJ VZBURY - pietny akt - Polomka
november POLOMSKÉ ŠTYRY ZVONY - recitačná súťaž - Polomka
november JUBILANTI - prijatie jubilantov nad 60 rokov starostkou obce - OÚ Ráztoka
november DEŇ ÚCTY K STARŠÍM - kultúrne podujatie - Tajov
DECEMBER kontakty

  3. 12. MIKULÁŠ - príchod Mikuláša spojený s rozsvietením vianočného stromčeka - areál pohostinstva, Badín
  3. - 4. 12. VIANOČNÉ TRHY - 2. ročník - KD Selce
  4. 12. MIKULÁŠSKY VEČIEROK - zábavné stretnutie Mikuláša a čerta s deťmi - spol. miestnosť OcÚ Motyčky
  4. 12. MIKULÁŠ - zábava pre deti spojená s rozsvietením vianočného stromčeka a rozdávaním mikulášskych balíčkov - KD Ráztoka
  4. 12. NA ŠPANIU DOLINU UŽ PRICHÁDZAJÚ VIANOCE... - VII. ročník tvorivých dielní - ukážky výroby vianočných ozdôb, čipiek, oblátok, perníkov a i. spojené s vystúpením folklórneho súboru - Špania Dolina- organizátor SOS v spolupráci s obcou
  5. 12. MIKULÁŠ - stretnutie detí s Mikulášom - KD Kordíky
  5. 12. MIKULÁŠ - podujatie pre deti, príchod Mikuláša s rozsvietením vianočného stromčeka - obec Pohronská Polhora
  6. 12. PRÍCHOD MIKULÁŠA - program pre deti do 12 rokov - Moštenica
  6. 12. MIKULÁŠ - podujatie pre deti - Pohorelá
  6. 12. PRIVÍTANIE SV. MIKULÁŠA - Nám J. Pejku, Predajná
  7. 12. STOLNOTENISOVÝ TURNAJ - sála Baníckej krčmy, Špania Dolina
11. 12. PRAVÁ MALACHOVSKÁ ZABÍJAČKA - zabíjačkové špeciality, punč a iné dobroty - priestranstvo pred obchodom Jednota Malachov
12. 12. VIANOČNÝ KONCERT - KD Slovenská Ľupča
15. 12. UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA - Moštenica
18. 12. VIANOČNÝ PROGRAM - vianočný program ZUŠ v Pohronskej Polhore, ocenenie jubilantov , výstava, vystúpia: DS Materáčik, DFS Červené jabĺčko, ĽH Kučeravý javor, Spevokol Brest - kino Pohronská Polhora
19. 12. VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ - KD Povrazník
25. 12. DIVADELNÉ VIANOCE - premiéra divadelného predstavenia - KD Medzibrod
26. 12. ĽADOVÉ MEDVEDE - stretnutie otužilcov - vodná nádrž Motyčky
26. 12. JEDLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ - vianočné koledy - kostol Nemecká
26. 12. VIANOČNÝ STOLNOTENISOVÝ TURNAJ - športové podujatie - Dom služieb, Nemecká
26. 12. O PUTOVNÝ LOPÁR - volejbalový turnaj - Pohorelá
26. 12. VIANOCE POD KRÁĽOVOU HOĽOU - Šumiac
30. 12. POD STROMČEKOM - hry a súťaže pre deti a mládež - KD Dolná Mičiná
30. 12. JARABÁ „CAP“ - veselé lyžovanie v maskách s kopcom dobrej zábavy - miestne komunikácie v obci, Jarabá
31. 12. SILVESTROVSKÝ PUNČ V PODANÍ STAROSTU OBCE - zábava a ohňostroj - areál KD Bystrá
31. 12. ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM - silvestrovské harašenie - spoločenská miestnosť OcÚ Jarabá
december MIKULÁŠ - podujatie pre deti - Čerín
december JEDLIČKOVÁ SLÁVNOSŤ - každoročné rozsvietenie stromčeka s Mikulášom - Harmanec
december ZIMNÉ VEČERY - vianočné zvyky - Heľpa
december ROZLÚČKA SO STARÝM ROKOM - spoločenské podujatie - Horná Lehota
december MIKULÁŠ - podujatie pre deti - Horná Mičiná
december MIKULÁŠ PRE DETI - diskotéka pre deti - KD Horné Pršany
december VIANOCE NA HROCHOTI - kultúrne podujatie - ZŠ a MŠ Hrochoť
december MIKULÁŠ - stretnutie detí s Mikulášom - Osrblie
december MIKULÁŠSKA ZABÍJAČKA - Osrblie
december MEDZINÁRODNÉ PRETEKY V BIATLONE - športové podujatie - Osrblie
december KOLEDNÍCI IDÚ - pochôdzka koledníkov obcou - Pohronská Polhora
december ZABÍJAČKA NA SALAŠI - Salaš Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora
december ZIMNÉ SOCHÁRSKE SYMPÓZIUM - Salaš Zbojská s.r.o., Pohronská Polhora
december MIKULÁŠSKA NÁDIELKA - zábavné podujatie pre deti s odovzdávaním balíčkov - KD Polomka
december SÚŤAŽ VO VARENÍ KAPUSTNICE a príprave zabíjačkového taniera, III. ročník - areál KD Nemce
december VIANOČNÁ AKADÉMIA - vystúpenie detí zo ZŠ a MŠ - KD Polomka
december DIVADLO NA VIANOCE - divadelné predstavenie spojené s úctou k starším - KD Povrazník
december ŠŤASTIE, ZDRAVIE, POKOJ SVÄTÝ, VINŠUJEME VÁM ... - vianočné kultúrne vystúpenie detí zo ZŠ a ZUŠ - SD Predajná
december VIANOČNÝ TURNAJ VO FLORBALE - pre dospelých - telocvičňa Predajná
december MIKULÁŠ - oslavy príchodu Mikuláša - KD Bečov (Sebedín-Bečov)
december STRETNUTIE JUBILANTOV - OÚ Sebedín-Bečov
december UVÍTANIE DETÍ DO ŽIVOTA - OÚ Sebedín-Bečov
december MIKULÁŠ PRE DETI - KD Staré Hory
december VIANOCE 2010 - folklórne pásmo - KD Strelníky
december MIKULÁŠSKE OSLAVY - podujatie pre deti - Tajov
december ŽIVÝ BETLEHEM - Nám. 1. mája, Valaská
december MIKULÁŠSKA BURZA - prezentácia celoročnej tvorby detí v Stredisku záujmovej činnosti spojená s predajom výrobkov- tkaných kobercov, drevorezby, adventných vencov, vianočných medovníkov a pod. - KD Telgárt
december VINŠUJEM VÁM, VINŠUJEM... - vystúpenie FS Telgárt a DFS Telgártčok - KD Telgárt
KONTAKTY - abecedný zoznam

Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica
Dolná 35, 975 25 Banská Bystrica
telefón: 048/412 52 06
e-mail: sosbb@sosbb.sk, web: www.sosbb.sk
Badín - starosta: Ing. Stanislav Moravčík
telefón: 048/418 26 01,
e-mail: badin@obecbadin.sk, web: www.obecbadin.sk
Bacúch - starosta: Ján Turošík
telefón: 048/618 83 01, fax: 048/618 89 03
e-mail: starosta@bacuch.sk, web: www.bacuch.eu
Baláže - starosta: Jozef Chaban
telefón: 048/4196079, web: www.balaze.sk
Beňuš - starosta: Martin Gonda
telefón: 048/619 81 23, fax: 048/619 82 26
e-mail: obecbenus@mail.t-com.sk, web: www.benus.horehron.sk
Braväcovo - starostka: Valéria Šperková
telefón: 048/6198132
e-mail: obecbravacovo@stonline.sk, web: www.bravacovo.sk
Brusno - starostka - Viera Krakovská
telefón: 048 /419 44 23, fax: 048 /419 44 24
e- mail: obecbrusno@stonline.sk, web: www.brusno.sk
Bystrá - starosta: Marián Alberty
telefón, fax: 048/619 53 80
e-mail: obecbystra@stonline.sk, web: www.bystra.sk
Čerín - starosta: Pavel Kmeť
telefón: 048/419 22 04, fax: 048/419 23 29
e-mail: obeccerin@stonline.sk, web: www.cerin.ou.sk
Čierny Balog - starosta: Ing.František Budovec
telefón: 048/6304315
e-mail: kultura@ciernybalog.sk, web: www.ciernybalog.sk
Dolná Lehota - starosta: Štefan Bella
telefón: 048/ 617 92 37, fax: 048/ 617 93 03
e-mail: dolnalehota@zoznam.sk, web: www.dolnalehota.wbl.sk
Dolná Mičiná - starosta: Ondrej Hudec
telefón: 048/419 22 02, e-mail: obecdolna.micina@mail.t-com.sk
Dolný Harmanec - starostka: Alena Necpalová
telefón, fax: 048/419 81 29, e-mail: obec.dolny.harmanec@zoznam.sk
Donovaly - starosta: Miroslav Daňo
telefón. 048/419 98 06, fax: 419 98 46
e-mail: obec@donovaly.sk, web: www.donovaly.sk
Drábsko - starosta: Peter Štefančík
telefón: 048/ 618 0083, e-mail: oudrabsko@inmail.sk
Dúbravica - starostka: Anna Poliaková
telefón, fax: 048/419 22 15
e-mail: obec@dubravica.sk, web: www.dubravica.sk
Harmanec - starostka: Helena Vajsová
telefón: 048/419 82 42, fax: 048/419 82 24,
e-mail: harmanecobecny@mail.t-com.sk, web: www.harmanec.sk
Heľpa - starosta: Jozef Fillo
telefón: 048/ 618 61 50, fax: 048/ 618 60 04
e-mail: ouhelpa@stonline.sk, web: www.helpa.sk
Hiadeľ - starosta: Karol Sedliak
telefón: 048/419 11 41, fax: 048/ 419 1176, e-mail: ouhiadel@stonline.sk
Horná Lehota - starosta: Vladimír Bušniak
telefón, fax: 048/ 617 93 60
e-mail: ouhl1234@e-zones.sk, web: www.hornalehota.sk
Horná Mičiná - starosta: Ing. Jozef  Vránsky
telefón: 048/ 418 09 23, e-mail: hornamicina@stonline.sk
Horné Pršany - starostka: Mgr. Anna Miartušová
telefón, fax: 048/ 410 17 59
Hrochoť - starostka: Anna Čerhýňová
telefón: 048/ 419 01 60, fax: 048/ 419 01 62, e-mail: obec.hrochot@stonline.sk
Hronec - starostka: Mária Weissová
telefón: 048/ 671 04 01, fax: 048/ 671 04 12
e-mail: starostahronec@stonline.sk, web: www.hronec.sk
Hronsek - starosta: Mgr. Pavol Zemek
telefón, fax: 048/ 418 81 07
e-mail: obec@hronsek.sk, web: www.hronsek.sk
Jarabá - starostka: Mária Hrašná
telefón, fax: 048/ 619 51 12
e-mail:obecnyurad@jaraba.sk, web: www.jaraba.sk
Jasenie - starostka: Elena Kordíková
telefón: 048/ 619 25 46, fax: 048/ 619 21 23
e-mail: obec.jasenie@stonline.sk, web: www.jasenie.sk
Kordíky - starosta: Ján Bíreš
telefón, fax: 048/ 419 78 02
e-mail: starosta.kordiky@stonline.sk, web: www.kordiky.sk
Králiky - starosta: Ján Novák
telefón: 048/ 419 76 57, fax: 048/ 419 73 44
e-mail: obec.kraliky@stonline.sk
Kynceľová - starostka: Ing. Martina Kubišová
telefón,fax: 048/ 414 60 16, e-mail: kyncelova@kyncelova.sk
Lom nad Rimavicou - starosta: Vladimír Vetrák
telefón: 048/ 618 00 02, e-mail: lom.nad.rimavicou.obec@zoznam.sk
Ľubietová - starosta: Ing. Pavel Zajac
telefón, fax: 048/ 419 52 31
e-mail: obeclubietova@stonline.sk, web: www.lubietova.sk
Lučatín - starosta: Marian Píši
telefón: 048/ 419 11 13, e-mail: obeclucatin@stonline.sk
Malachov - starosta: Ondrej Slivka
telefón: 048/ 418 32 15, fax: 048/ 410 40 30
e-mail:oumalachov@orangemail.sk, web: www.malachov.sk
Medzibrod - starostka: Zdenka Huťková
telefón: 048/ 418 43 39, fax: 048/ 418 45 69
e-mail: oumedzibrod@stonline.sk
Michalová - starosta: Mgr. Jaroslav Berčík
telefón: 048/ 619 91 57, fax: 048/ 619 99 10
e-mail: oumichalova@stonline.sk
Môlča - starosta: Ján Koreň
telefón, fax: 048/ 414 78 08, e-mail: obecmolca@zoznam.sk
Moštenica - starosta: Ján Lupták
telefón: 048/ 419 63 54, e-mail: ocumostenica@orangemail.sk
Motyčky - starosta: Maroš Lacko
telefón: 048/ 419 92 88
e-mail: obec.motycky@orangemail.sk, web: www.motycky.sk
Mýto pod Ďumbierom - starosta: Ing. Roman Švantner
telefón, fax: 048/ 619 51 06, e-mail: ocumytopd@stonline.sk
Nemecká - starosta: Jozef Kliment
telefón: 048/ 618 21 78, fax: 048/ 618 22 34
e-mail: ounemecka@stonline.sk
Nemce - starosta: Dušan Mydlo
telefón, fax: 048/ 4146041
e-mail: obec.nemce@stonline.sk, web: www.nemce.sk
Oravce - starostka: Mária Lihositová
telefón: 048/ 419 22 57
Osrblie - starosta: Ladislav Pančík
telefón, fax: 048/ 617 91 29
e-mail: osrblie@horehronie.eu, web: www.osrblie.sk
Podbrezová - starosta: Ing. Ján Šteller
telefón, fax: 048/ 617 19 64
e-mail: podbrezova@stonline.sk, web: www.podbrezova.sk
Podkonice - starosta: Jozef Jamrich
telefón, fax: 048/ 418 72 17
e-mail: podkonice@podkonice.sk, web: www.podkonice.sk
Pohorelá - starosta. Ing. Jozef Kalman
telefón: 048/ 619 61 02, fax: 048/ 619 61 09
e-mail: obec@pohorela.sk, web: www.pohorela.sk
Pohronský Bukovec - starosta: Igor Šagát
telefón: 048/ 419 42 09, e-mail: obec.pohronskybukovec@stonline.sk
Pohronská Polhora - starostka: Mgr. Hyacinta Tyčiaková
telefón. 048/ 618 93 68, fax: 048/ 618 93 69
e-mail: ocupolhora@stonline.sk
Polomka - starosta: Ing. Ján Lihan
telefón: 048/ 619 31 38, fax: 048/ 619 31 02
e-mail: polomkaocu@stonline.sk, web: www.polomka.sk
Poniky - starostka: Oľga Koscová
telefón: 048/419 37 04, fax: 048/ 419 37 05
e-mail: ouponiky@bb.telecom.sk, web: www.poniky.sk
Povrazník - starosta: Ivan Kováč
telefón, fax: 048/ 429 53 23, e-mail: obec.povraznik@stonline.sk
Predajná - starostka: Ing. Tatiana Čontofalská
telefón: 048/ 619 21 19, fax: 048/ 619 23 45
e-mail: obecpredajna@stonline.sk, web: www.obecpredajna.sk
Priechod - starosta: Stanislav Chaban
telefón, fax: 048/ 418 90 43
e-mail: priechodnd@stonline.sk, web: www.priechod.sk
Ráztoka - straostka: Zuzana Vaníková
telefón, fax: 048/ 618 22 84, e-mail: raztoka@slovanet.sk
Riečka - starosta: Ing. Marián Spišiak
telefón: 048/ 419 72 03, fax: 048/ 419 72 58
e-mail: obecriecka@mail.t-com.sk, web: www.riecka.sk
Sebedín-Bečov - starosta: Pavol Škamla
telefón: 048/ 419 22 11, fax: 048/ 419 20 49
e-mail: sebedin-becov@stonline.sk
Selce - starostka: Božena Zázrivcová
telefón: 048/ 418 12 23, fax: 048/ 418 12 35
e-mail: starosta@selce.sk, web: www.selce.sk
Sihla - starosta: Stanislav Bitara
telefón: 048/ 618 00 70
e-mail: svonavova.danka@zoznam.sk, web: www.sihla.sk
Slovenská Ľupča - starosta: Ing. Peter Lakomčík
telefón: 048/ 472 32 10, fax: 048/ 472 32 14
e-mail: obecsl@slovenskalupca.sk, web: www.slovenskalupca.sk
Staré Hory - starosta: Ing. Ján Kováč
telefón, fax: 048/ 419 92 02
e-mail: oustarehory@stonline.sk, web: www.starehory.sk
Strelníky - starosta: Ján Majer
telefón: 048/ 429 53 31, fax: 048/ 429 50 48, e-mail: strelniky@post.sk
Šumiac - starosta: Marcel Pollák
telefón: 048/ 618 13 18, fax: 048/ 618 13 90
e-mail: obecnyurad@sumiac.sk, web: www.sumiac.sk
Špania Dolina - starosta: Ing. Marian Slobodník
telefón: 048/ 419 82 71, fax: 048/ 419 85 55
e-mail: spaniadolina@spaniadolina.sk , web: www.spaniadolina.sk
Tajov - starosta: Peter Spevák
telefón. 048/ 419 73 00, fax: 419 72 13
e-mail: obec.tajov@stonline.sk, web: www.tajov.sk
Telgárt - starostka: Mária Knižková
telefón: 048/ 619 46 02, fax: 048/ 619 46 01
e-mail: obutelgart@stonline.sk
Turecká - starosta: Ivan Janovec
telefón: 048/ 419 92 70
e-mail: info@obecturecka.sk, web: www.obecturecka.sk
Valaská - starosta: Ing. Emil Gröne
telefón: 048/ 671 15 01, fax: 048/ 671 15 60,
e-mail: ocuvalaska@mbox.zelpo.sk, web: www.valaska.sk
Vaľkovňa - starosta: Rudolf Pokoš
telefón: 048/ 619 69 37, fax: 048/ 619 63 19
e-mail: obuvalkovna@stonline.sk
Vlkanová - starosta: Antonín Melichar
telefón, fax: 048/ 418 83 88
e-mail: starosta@vlkanova.sk, web: www.vlkanova.sk
Závadka nad Hronom - starostka: Ing. Viera Nosková
telefón: 048/ 618 31 04, fax: 048/ 618 31 69
e-mail: obuzavadka@mail.t-com.sk, web: www.obec.zavadka.szm.sk

Kultúrno-spoločenské podujatia Stredoslovenského osvetového strediska a obcí regiónu Banská Bystrica - Brezno 2008