Publikačná činnosť

Publikačná činnosť patrí medzi najstaršie odvetvia Stredoslovenského osvetového strediska, aj keď sa jej osobitná pozornosť začala venovať až v roku 2021 založením samostatného špecializovaného úseku. K našim pravidelným vydaniam patria bulletiny z folklórnych festivalov, ktoré organizujeme, katalógy z umeleckých výstav, metodické príručky z oblasti umeleckého slova, hudby, divadelníctva a pod.

V roku 2021 sme založili polročník 100PA, ktorým chceme na jednej strane dokumentovať našu činnosť a na druhej strane informovať o aktivitách aj v tlačenej forme. Tiež sme začali vydávať Interdisciplinárny, vedecko-odborný, recenzovaný časopis etnUM a časopis o kultúre a umení v Banskobystrickom kraji artUM, ktorý pripravujeme v spolupráci s osvetovými strediskami BBSK.

Výraznejším projektom je kniha o 55. ročníkoch Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe. Dovtedy sa však pokúsime na jednom mieste zmapovať všetky doposiaľ nami vydané publikácie.

100PA – 1/2022

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 1/2022

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

Archív SOS

Mapujeme doposiaľ vydané
publikácie SOS v Banskej Bystrici


EDIČNÁ ČINNOSŤ

100PA – 2/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

artUM – 2/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

Výtvarné Spektrum 2021

58. ročník celoštátnej postupovej súťaže
a výstavy neprofesionálnej výtvarnej tvorby


BULLETIN

JULO BARTOŠ ŠUKO

Výstava venovaná
výnimočnému muzikantovi


VÝSTAVA

100PA – 1/2021

Polročník o činnosti Stredoslovenského
osvetového strediska v Banskej Bystrici.


ARCHÍV ČINNOSTI SOS

55. HDST | 2021

55. Horehronské dni
spevu a tanca v Heľpe


BULLETIN

Zdenko Majer a jeho tvorba

Nový dokument
o tradičnej Ľubietovskej keramike


VIDEO

artUM – 1/2021

Časopis o kultúre a umení
v Banskobystrickom kraji.


ČASOPIS

ĽUBO MEDVEĎ ONDRÍK

Výstava venovaná
majstrovi ľudovej umeleckej výroby


VÝSTAVA

Sládkovičova Radvaň 2021

Krajská prehliadka v umeleckom
prednese I. – V. kategórie


BULLETIN

Medená občina

Dokumentárny film o histórii a spôsobe života špaňodolinských baníkov


VIDEO

OZVENY V ČASE

Ozveny staroslovienčiny
pod Kráľovou hoľou 2022


VÝSTAVA

etnUM – 1/2021

Interdisciplinárny, vedecko-odborný,
recenzovaný časopis.


ČASOPIS

Welcome to Bystrá 2021

Fotoprojekt účastníkov Krajskej
tvorivej dielne – sekcia fotografie


BULLETIN

CD Trnki

Vianočné liturgické
a ľudové piesne


AUDIO

55 ROKOV „NA HEĽPE“

Dokumentárna výstava dejín a vývoja
Horehronských dni spevu a tanca v Heľpe


VÝSTAVA

Nové časopisy v SOS

Prezentácia a krst nových časopisov,
ktorých vydavateľom je naša inštitúcia.


EDIČNÁ ČINNOSŤ

THANK YOU YOGA

Víkend s fotografiou 2022
STARÁ TRADÍCIA – MODERNÝ ŽIVOT


BULLETIN

HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA – 55 ROKOV

Knižný počin Stredoslovenského osvetového strediska


KNIHA