Audio | Video

Zdenko Majer a jeho tvorba

Nový dokument
o tradičnej Ľubietovskej keramike


VIDEO

Medená občina

Dokumentárny film o histórii a spôsobe života špaňodolinských baníkov


VIDEO

CD Trnki

Vianočné liturgické
a ľudové piesne


AUDIO