24. ročník Bystrickej Improligy

19. novembra 2020 o 10.00 sa V PODKROVÍ SOS opäť nasmejeme

Bystrická Improliga je populárna súťaž v divadelnej improvizácii, ktorú pripravujeme už takmer štvrťstoročie. Princíp súťaže je založený na tom, že trojčlenné družstvá musia v trojminútovom limite stvárniť pomocou divadelných vyjadrovacích prostriedkov zadané témy z rôznych tematických okruhov.
Samotnej súťaži tradične predchádza prípravný seminár, na ktorom sa záujemcovia prostredníctvom lektorov dozvedia základné informácie o súťaži, oboznámia sa so základmi hereckej tvorby a vyskúšajú si „nanečisto“, čo ich bude čakať v samotnej súťaži.

Prípravný seminár k BYSTRICKEJ IMPROLIGE sa uskutoční 20. októbra 2020 o 10.00  V PODKROVÍ SOS