Napíšte si vlastnú divadelnú hru

Metodický rozhovor s Katkou Hitzingerovou.

23.2.2021 o 16.00 h


Metodický rozhovor...


Životopis

Mgr.art. Katarína Hitzingerová, ArtD. – študovala na Akadémii umení v Banskej Bystrici divadelnú vedu, filmovú dramaturgiu a scenáristiku, filmovú dokumentárnu tvorbu. Po magisterskom štúdiu odcestovala  do Ameriky, kde v meste Lake George pracovala ako asistentka v divadle Lake George Dinner Theatre a učila na Univerzite Adirondack Community College v Queensbury počas jedného roka. Počas jej pôsobenia divadlo v Glenn Falls inscenovalo hru "I forgot" (Zabudla som). Po opätovnom príchode začala vyučovať a pracovať ako prodekanka na Fakulte dramatických umení AU, pracovať na svojom doktoráte na v Ústave divadla a filmu a na VŠMU v Bratislave. Počas štúdia sa venovala detskému divadlu ako porotkyňa v rôznych prehliadkach, divadelnej réžii, dramaturgii, rozhlasu. Jej dramatické hry boli inscenované okrem Slovenska v Srbsku, Maďarsku a USA. Je laureátkou mnohých literárnych a divadelných súťaží. Od septembra 2015 učí na Konzervatóriu J.L.Bellu v Banskej Bystrici, do roku 2017 pôsobila v Základnej umeleckej škole v Hriňovej a päť rokov pôsobila ako asistentka riaditeľky v Galérii Jána Kulicha vo Zvolenskej Slatine. Štyri roky písala scenáre pre RTVS – relácia Regina. V Srbsku (vo Vojvodine v Pivnici) založila v roku 2010 medzinárodný seminár tvorivého dramatického písania „Píšeš? Píšem!“, ktorý podporuje literárnu tvorbu dolnozemských Slovákov. Účelom projektu je priame vzdelávanie súčasných divadelných umelcov, od zrodu textu, cez ožívanie diela, až po jeho prezentáciu pred publikom. (https://www.facebook.com/PisesPisem) Okrem pedagogickej činnosti sa venuje písaniu dramatických textov, dramaturgii, réžii na Slovensku a v zahraničí, publikovaní článkov v rôznych periodikách a mnohej inej činnosti.


Ocenenia

 • diplom za autorskú reflexiu aktuálnych tém DS Timrava z Lučenca monodrámou „Som žena. A čo?“,  Zochova divadelná Revúca, 18.4.2009, Revúca
 • diplom – čestné uznanie DS Timrava z Lučenca monodrámou „Som žena. A čo?“,  Zochova divadelná Revúca, 18.4.2009, Revúca
 • mnohé literárne ocenenia – Literárny Zvolen, Senica Ladislava Novomeského, Valašské Meziříčí, a iné…
 • „Postav stenu, zasaď ženu“– 1. Miesto v súťaži o pôvodný dramatický text  „Vejk up“, vyhlásenú divadlom „Na peróne“ v Košiciach. (január 2010)
 • Laureátom prehliadky  a zlatú medailu Jána Palárika a Cenu obce Raková Divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno za inscenáciu hry Kataríny Mišíkovej ZABUDLA SOM. – 44. Ročník Palárikovej Rakovej (2011)
 • Cenu za prácu ženskej osoby pri realizácii predstavenia,  za dva divadelné texty: Zabudla som a To nenapíšeš, ako aj za réžiu textu To nenapíšeš – 8. Festival Zuzany Kardelisovej – Kysáč, Srbsko (2011)
 • Cenu za najlepšie predstavenie na 8. festivale Zuzany Kardelisovej - Zabudla som  v predvedení Divadelného súboru Jána Chalupku z Brezna v réžii Ľuboslava Majeru (2011)
 • 3.miesto: DIVADLO MLADÝCH z LUČENCA -  Katarína Mišíková – „Kto sme? A sme vôbec?“, Zochova divadelná Revúca (2010)
 • Cenu za najúspešnejšie predstavenie slovenského autora Divadla Janka Čemana z Pivnice (Srbsko, Vojvodina) pod názvom Kto sme? A sme vôbec? autorky Kataríny Mišíkovej a pod režisérskou taktovkou Jána Kmeťka (2011) – festival DIDA, Pivnica, Srbsko
 • Laureáta festivalu  divadelný súbor Jána Chalupku mesta Brezno s inscenáciou Kataríny Mišíkovej Zabudla som. – Festival Aničky Jurkovičovej (apríl 2011)
 • Čestné uznanie za dramatické texty „Ľudoloď“ a „Mamona duše“ v celoslovenskej autorskej literárnej súťaži „Petržalské súzvuky Ferka Urbánka“, Petržalka

Galéria