KARVAŠOVA BYSTRICA 2024

#KarvasovaBystrica


8. 3. 2024 | Mestský dom kultúry, Švermova 7, Brezno

 


Karvašova Bystrica – regionálna súťaž a prehliadka neprofesionálne divadla mladých celoštátnej prehliadky FEDIM.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálneho divadla mladých FeDiM je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Je určená mládeži od 15 do 26 rokov. FeDiM – FEstival DIvadla Mladých sa koná od roku 2014 v Tisovci. Cieľom súťaže je podpora, rozvoj zručností, umelecko-odborný rast, prezentovanie a konfrontácia umeleckej úrovne a výsledkov činnosti mládežníckych divadelných súborov. Víťazný kolektív alebo jednotlivec je každoročne navrhnutý na účinkovanie na najstaršom festivale neprofesionálneho divadla v Európe – na Scénickej žatve.


V Ý S L E D K Y


 

1. miesto: Divadlo J. Chalupku, Brezno

T. Krištof

Dievčatko so zápalkami

muzikál na motívy H. CH. Andersena

réžia: M. Struhár


Galéria

Foto: Filip Majerčík

Propagácia