MY SME MALÍ DIVADELNÍCI 2024

#MySmeMaliDivadelnici


13. 3. 2024 | V PODKROVÍ | Dolná 35, Banská Bystrica


My sme malí divadelníci je regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti celoštátnej súťaže Zlatá priadka.

Podujatia je zároveň vrcholným stretnutím súborov a sólistov vo všetkých druhoch a žánroch divadla hraného deťmi – činoherného, bábkového, hudobno-dramatického, pohybového, pantomimického a dramatickej hry detí. Zlatá priadka sa ako celoštátna súťaž uskutočňuje od roku 1971 najprv pod názvom Detská divadelná Trnava (1971 – 1974), potom Detská divadelná Šaľa (1975 – 1995) a od roku 1996 Zlatá priadka – Šaľa.

V súťaži sa prezentujú výsledky dobrovoľnej záujmovej umeleckej činnosti detí a žiakov základných a umeleckých škôl či kultúrno-výchovných zariadení. Súťaž pomáha rozvíjať ich umelecké i technické zručnosti a vzájomnú komunikáciu. Poskytuje priestor na integráciu majoritných a minoritných skupín, rozvíja emocionálnu inteligenciu detí, formuje ich charakter a sociálne cítenie. Podnecovaním zdravej súťaživosti rozvíja talent (autorský a interpretačný), rozširuje vedomosti o literatúre, dráme a umení.


V Ý S L E D K Y


 

1. miesto: DDS DAJSI, ZUŠ Brezno

MUŠKA SVETLUŠKA

réžia: Veronika Mravcová

 •••

2. miesto: DDS ZUŠ Slovenská Ľupča

(S)PROSTOTA NAŠA

réžia: Miroslava Sedliaková

 •••

3. miesto: DDS ŽIAROVKY, ZŠ Š. Žáryho, Poniky

POZDRAVUJE VÁS STRÝKO EMIL

réžia: Lucia Panáčková

 


P O Ď A K O V A N I E


 

DDS RADVANSKÉ HVIEZDY, ZŠ Radvanská 1, B.Bystrica

HARLEKÝN,

réžia: Katarína Matulová

•••

DDS BADÍNSKE MOTOVIDLÁ, ZŠ Badín

OSMIJANKINE ROZPRÁVKY: O DETEKTÍVOCH

réžia: Nina Majlingová


Galéria

Foto: Matúš Druga

Propagácia