Tajovského divadelné dni 2020

Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálneho divadla

24. - 26. 9. 2020

Kultúrne stredisko Brusno

Viac info čoskoro