Hudba a spev

Realizácia, odborné poradenstvo, školenia, metodická pomoc a organizačné zabezpečenie hudobno-kultúrnych podujatí v širokom spektre rôznych hudobných žánrov.  V našom portfóliu prinášame hudbu ľudovú, rôzne štýly hudby populárnej, dychovú hudbu, vážnu hudbu inštrumentálnu a hudbu vokálnu - zborovú. Zameriavame sa na všetky vekové kategórie záujmovej hudobnej činnosti záujemcov s dôrazom na hudobno-záujmovú činnosť detí a mládeže.

Naučme sa pesničku 5

Ponúkame ďalšiu pieseň z archívu súťaže
O hronseckú lipovú ratolesť.

Naučme sa pesničku 4

Ponúkame ďalšiu pieseň z archívu súťaže
O hronseckú lipovú ratolesť.

Jubileum prof. Bela Felixa ZRUŠENÉ

Slávnostný koncert pri príležitosti životného jubilea hudobného pedagóga a hudobného skladateľa sa kvôli aktuálnej situácii ruší.

Mládež spieva 2020

Súťaž sa pre COVID-19 nekonala, na celoštátnu postupujú obidva prihlásené mládežnícke spevácke zbory.

Večery s ľudovou hudbou: Folklórna skupina Hrochoťan - ZRUŠENÉ

Celovečerný program folklórnej skupiny z Hrochote vrámci cyklu Večery s ľudovou hudbou sa kvôli mimoriadnej situácii neuskutoční.

Hudobný večer na nádvorí

Koncert vokálnych a sláčikových zoskupení pod holým nebom.

ŠpanRockFest 2020

7. ročník letného rockového festivalu na Španej Doline

Divertimento musicale

Tešíme sa na Vašu účasť v roku 2022

Tradícia Trojkráľových koncertov

Tradícia Trojkráľových koncertov Orchestra Novisoliensis Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici sa stala každoročne divácky vyhľadávanou udalosťou obdobia Adventu.

Tradícia novoročných koncertov

Už desaťročie sa v Kostole sv. Michala Archanjela na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici v rámci Adventného obdobia predstavuje Univerzitný akademický miešaný spevácky zbor MLADOSŤ