Bystrický folkový dvor

BFD 2022

Prehliadka folkovej hudby
Bystrický folkový dvor – 2. ročník.
27. august 2022 o 16.00 h


KONCERT A VÝSTAVA

BFD 2021

Prehliadka folkovej hudby
Bystrický folkový dvor – 1. ročník.
28. august 2021 o 18.00 h


KONCERT A REMESLÁ