Divertimento musicale

Divertimento musicale je celoštátna postupová súťaž a prehliadka neprofesionálnej komornej hudby. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1973, najprv pod názvom Festival komornej hudby (1973-2003), od roku 2004 už pod názvom Divertimento musicale. Poslaním súťaže je podporovať talentovaných inštrumentalistov všetkých vekových kategórií pôsobiacich v rôznych neprofesionálnych komorných súboroch a orchestroch, rozvíjať ich umeleckú a koncertnú činnosť v oblasti vážnej hudby a konfrontovať výsledky ich práce s dôrazom na skvalitňovanie práce umeleckých vedúcich týchto hudobných telies. Súťažné a nesúťažné koncerty v rámci podujatia sú zamerané na prezentáciu jednotlivých štýlových období skladateľov domácej a zahraničnej proveniencie, diel súčasných hudobných skladateľov a takisto na využitie rôzneho i netradičného nástrojového obsadenia.

Divertimento musicale 2023

Krajská súťažná postupová prehliadka
inštrumentálnych neprofesionálnych zoskupení
5. apríl 2023 o 18.00 h


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

Divertimento musicale 2021

Krajská súťažná postupová prehliadka
inštrumentálnych neprofesionálnych zoskupení
19. november 2021 o 14.00 h (ONLINE)


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA