Divertimento musicale 2021

#DivertimentoMusicale


19. november 2021 o 14.00 h | Online | SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


Krajská súťažná postupová prehliadka inštrumentálnych neprofesionálnych zoskupení

DIVERTIMENTO MUSICALE 2021

Prihlásené zoskupenia:

1: AKU Percussion Group – AMU Banská Bystrica 

2: The Perculogy Ensemble – Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica

 


Zoskupenia sa predstavia programom, ktorý podľa aktuálnych propozícií nesmie presiahnuť 15 min.
Odborná porota vyberie najlepšie zoskupenia, ktoré postúpia na celoštátne kolo do Rimavskej Soboty.


PROPAGÁCIA