Festival dychových hudieb

 

Organizátori: Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica a Obec Valaská

Nadregionálny festival dychových hudieb VALASKÁ so zahraničnou účasťou má v našom regióne veľkú tradíciu a výbornú umeleckú úroveň. Festival sa koná nepretržite už od roku 1971. Každoročne sa festivalu zúčastňuje osem až desať dychových hudieb z regiónu a Slovenska a 1 - 2 hudby z ČR resp. z okolitých štátov. Neoddeliteľnou súčasťou posledných rokov sú i mažoretkové tanečné skupiny a už tradičným hosťom sa stáva Vojenská hudba z Banskej Bystrice. Na festivale sa udeľujú ocenenia pre najlepších hráčov na dychové nástroje z regiónu, ocenenia pre jubilantov a jubilujúce kapely. Záver každého ročníka vrcholí monstrekoncertom spojených dychových hudieb so skladbami známych autorov dychovej hudby. Tradičnou súčasťou festivalu je aj sprievod dychových hudieb obcou Valaská.

52. Festival dychových hudieb

Memoriál Jožka Kučeru
v obci Valaská
22. jún 2024


FESTIVAL

51. Festival dychových hudieb

Memoriál Jožka Kučeru
v obci Valaská
10. jún 2023


FESTIVAL

50. Festival dychových hudieb

Memoriál Jožka Kučeru
v obci Valaská
11. - 12. jún 2022


FESTIVAL

49. Festival dychových hudieb

Memoriál Jožka Kučeru
v obci Valaská
18. september 2021 o 17.00 h


FESTIVAL