Koncerty komornej hudby

Jubileum prof. Bela Felixa

Slávnostný koncert pri príležitosti životného jubilea hudobného pedagóga a hudobného skladateľa.

4. November 2020

Divertimento musicale

Tešíme sa na Vašu účasť v roku 2022

9. Apríl 2020

Tradícia Trojkráľových koncertov

Tradícia Trojkráľových koncertov Orchestra Novisoliensis Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici sa stala každoročne divácky vyhľadávanou udalosťou obdobia Adventu.

13. Marec 2020

Tradícia novoročných koncertov

Už desaťročie sa v Kostole sv. Michala Archanjela na sídlisku Fončorda v Banskej Bystrici v rámci Adventného obdobia predstavuje Univerzitný akademický miešaný spevácky zbor MLADOSŤ

13. Marec 2020