Divertimento musicale

Krajská postupová súťažná prehliadka inštrumentálnej amatérskej hudby

ktorej sa môžu zúčastniť akékoľvek neprofesionálne inštrumentálne hudobné zoskupenia vo všetkých vekových kategóriách – deti, mládež a dospelí.

Jej vyhlasovateľom je každé tri roky Národné osvetové centrum v Bratislave.

Tešíme sa na Vašu účasť v r. 2022