Tradícia Trojkráľových koncertov

Tradícia Trojkráľových koncertov Orchestra Novisoliensis Akadémie múzických umení v Banskej Bystrici sa stala každoročne divácky vyhľadávanou udalosťou obdobia Adventu. Aj v tomto roku pripravil pán dirigent a dramaturg v jednej osobe pán doc. Pavol Tužinský veľmi zaujímavú programovú skladbu s mnohými známymi osobnosťami.

Po prvý raz v histórii sa program Trojkráľového koncertu realizoval aj v repríze v Katedrálnom chráme na námestí SNP v Banskej Bystrici. Tešíme sa každoročnému zvyšujúcemu sa záujmu návštevníkov tohto podujatia.