Mládež spieva

MLÁDEŽ SPIEVA 2024

krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky
detských a mládežníckych speváckych zborov
15. marec 2024 o 10.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

MLÁDEŽ SPIEVA 2022

Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky
detských a mládežníckych speváckych zborov
8. APRÍL 2022 o 10.00 h


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ A PREHLIADKA

Mládež spieva 2020

Súťaž sa pre COVID-19 nekonala, na celoštátnu postupujú obidva prihlásené mládežnícke spevácke zbory.