Naučme sa pesničku 7

V siedmom pokračovaní cyklu Naučme sa pesničku ponúkame ďalšie archívne piesne súťaže O hronseckú lipovú ratolesť. Situácia okolo pandémie sa síce pomaly zlepšuje, ale rozhodli sme sa presunúť aktuálny ročník Hronseckej lipovej ratolesti na termín 25. septembra 2021, aby sme mohli uskutočniť v obci Hronsek plnohodnotnú súťaž aj s divákmi. V prípade Vášho záujmu, viac informácií nájdete na našej webovej stránke www.sosbb.sk v časti Hudba a spev.

Dnes Vám ponúkame dve mládenecké piesne z obce Hrušov (Hont) – v roku 2016 sa s nimi predstavil na 28. ročníku súťaže O hronseckú lipovú ratolesť Radko Červenák z Hrušova.

Pieseň s názvom “Malá studňa na koleso”, je rezká mládenecká čardášová pieseň. Pieseň je zaujímavá a zvláštna svojou melodikou.  Viac piesní z obce Hrušov má podobne stavanú melodiku, kedy sa posledá časť frázy namiesto klesania melódie k základnému tónu presúva o oktávu vyššie. Je to typický jav, ktorým sa mnohé hrušovské piesne vyznačujú. Má to, samozrejme, aj praktickú, interpretačnú stránku, nakoľko melodika neustále zotrváva vo vyššej, čiže aj zvučnejšej hlasovej polohe. Pieseň má štvordielnu piesňovú formu, pričom jednotlivé diely sa zrkadlovo opakujú (a, b, b, a). Ako uvádzame vyššie je to čardášová pieseň, takže je potrebné pri speve dodržiavať aj miernu akcentáciu a tzv. „bodkovaný rytmus“.    

Druhá pieseň Keď som išiou cez cintorín...  je taktiež čardášová, tanečná mládenecká pieseň. Je to podobne, ako predchádzajúca, pieseň novouhorského typu. Forma piesne je dvojdielna a má tzv. kvintakordálnu kostru (je melodicky vystavaná okolo kvintakordu C-dur). Melodicky je menej náročná, funkčne určená viac ako tanečná pieseň pre rýchlejšie tempo. Čiže pri speve je dôležité dodržiavať viac akcentáciu a tanečnosť piesne. Je ju však možné spievať aj ako dvojkročku, ale  v rezkejšom, čardášovom tempe.  

Dúfame, že aj keď sme sa vo výbere z archívu trochu odchýlili od našich najbližších folklórnych regiónov, tak sa Vám budú obidve piesne páčiť a prajeme trpezlivosť pri zvládaní ich nácviku a aj samotnej interpretácie. S piesňami Vám želáme veľa pekných chvíľ a úspechov...

 

 

Piesne uvádzame s akordickými značkami, aby sme vám pomohli, ak by ste sa rozhodli vytvoriť si k piesni aj hudobný sprievod (akordeón, klavír a pod.).

Samozrejme ponúkame aj zvukovú podobu obidvoch piesní – záznam je zo súťaže O Hronseckú lipovú ratolesť 2016 (28. ročník), spieva Radko Červenák z Hrušova – 2. veková kategória, hrá ľudová hudba Borievka z Banskej Bystrice.


Piesne pre Vás metodicky a hudobne spracoval: Igor Gašpar, metodický pracovník pre hudbu a spev, Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.

 

Malá studňa na koleso

Keď som išiou cez cintorín