Súťaž v populárnej piesni

POP BB 2024

18. ročník súťažnej prehliadky v speve
populárnych piesní pre deti a mládež
12. 6. 2024 o 17.00h


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

POP BB 2023

17. ročník súťažnej prehliadky v speve
populárnych piesní pre deti a mládež
14. 6. 2023 o 16.00h (súťaž) / o 19.30 (koncert)


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA A KONCERT

POP BB 2022

16. ročník súťažnej prehliadky v speve
populárnych piesní pre deti a mládež
15. 6. 2022 o 17.00h


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

POP BB 2021

15. ročník súťažnej prehliadky v speve
populárnych piesní pre deti a mládež


SÚŤAŽNÁ PREHLIADKA

POPBB 2020

15. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnych piesní pre deti a mládež sa presúva na 18. júna 2021