POP BB 2022

#POPBB


16. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnych piesní pre deti a mládež.

POP BB

Po súťažnej prehliadke sa uskutoční koncert :

Jana Kozáková a Vlčie maky


15. jún 2022 o 17.00h (súťaž) / 20.00h (koncert) | NA NÁDVORÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Vstupné: 2€ (súťaž) / 7€ (súťaž a koncert)  | Predpredaj vstupeniek v Umeleckej kaviarni Bothár, Dolná 35, Banská Bystrica


Pozvanie patrí všetkým mladým zanieteným spevákom populárnej piesne, základným a stredným školám, umeleckým školám, regionálnym osvetovým strediskám na území celej Slovenskej republiky. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, žiaci základných škôl – veková kategória 9 – 14 rokov a študenti stredných škôl – veková kategória 14 – 21 rokov.

Na súťažnú prehliadku (finále súťaže) POP BB 2022 postupujú speváci - súťažiaci prostredníctvom predchádzajúceho výberového konkurzu, ktorý SOS uskutoční na základe zaslaných videonahrávok od prihlásených súťažiacich.

Termín zaslania prihlášok a konkurznej videonahrávky je 27. máj 2022. (viď. prílohu propozície)


POP BB 2022: INFORMÁCIE  

POP BB 2022: PRIHLÁŠKA NA KONKURZ Fotogaléria

Vlčie maky


Plagát podujatia