POP BB 2024

#POPBB


18. ročník súťažnej prehliadky v speve populárnych piesní pre deti a mládež.

POP BB 2024


       12. jún 2023 o 17.00 h  | NA NÁDVORÍ SOS | Dolná 35, Banská Bystrica

 Pozvanie patrí všetkým mladým zanieteným spevákom populárnej piesne, základným a stredným školám, umeleckým školám, regionálnym osvetovým strediskám na území celej Slovenskej republiky. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách, žiaci základných škôl – veková kategória 9 – 14 rokov a študenti stredných škôl – veková kategória 14 – 21 rokov.

 

Informácie

Propagácia