Stretnutie s remeslom 04/23

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM

APRÍL 2023


MAĽBA NA TEXTIL

Kurz tvorby voskovanej batiky na textil 

12. 4. 2023 (Streda)

Harmonogram: 8.30 – 11.00 h, 14.30 – 17.00 h, 17.00 – 19.30 h

Cena za kurz (2,5 h): 7 € (dospelí)/5 € (dôchodcovia)

Lektorka: Magdaléna Slivková

 

Kurz maľby na hodváb 

19. 4. 2023 (Streda)

Harmonogram: 8.30 – 11.00 h, 14.30 – 17.00 h, 17.00 – 19.30 h

Cena za kurz (2,5 h): 7 € (dospelí)/5 € (dôchodcovia)

Lektorka: Barbora Schmidtová, Andrej Stollmann 

 


TKANIE NA DOŠTIČKE

Kurz zameraný na vyučovanie techník tkania na doštičke

26. 4. 2023 (Streda) 

Harmonogram: 8.30 – 11.00 h, 14.30 – 17.00 h, 17.00 – 19.30 h

Cena za kurz (2,5 h): 7 € (dospelí) / 5 € (dôchodcovia)

Lektori: Barbora Schmidtová, Andrej Stollmann 


Dielňa ľudových remesiel pri SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Prihlasovanie: dlr@sosbb.sk, 0940 98 26 78


Kurz tvorby voskovanej batiky na textil: inšpirácia

Kurz tvorby voskovanej batiky na textil: námety k tvorbe


Kurz maľby na hodváb: inšpirácia

Kurz maľby na hodváb: príklady použitia


Propagácia