Stretnutie s remeslom 04/23

#StretnutieSRemeslom

Stredoslovenské osvetové stredisko a Dielňa ľudových remesiel v Banskej Bystrici 
pre vás pripravuje stretnutia zamerané na tradičné remeselné techniky.


STRETNUTIE S REMESLOM


MAĽBA NA TEXTIL

Kurz vosková batika

Lektorka: Magdaléna Slivková

Kurz maľby na hodváb 


TKANIE NA DOŠTIČKE


Po Veľkej noci sme sa stretli na Kurze voskovej batiky. Pod vedením lektorky Magdalény Slivkovej si účastníci ozdobili textilné tašky.

Kurz zdobenia hodvábu technikou šibori priblížil účastníkom tradičnú japonskú techniku farbenia hodvábu, z ktorého si odniesli krásne šatky alebo šály.

Posledný aprílový kurz bol venovaný technike tkania na doštičke. Účastníci si utkali farebné tkanice.


Fotogaléria:

KURZ VOSKOVEJ BATIKY NA TEXTIL  13.4.2023

KURZ MAĽBY NA HODVÁB  19.4.2023

KURZ TKANIA NA DOŠTIČKE 27.4.2023


Propagácia