Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe

JEDEN Z NAJSTARŠÍCH A NAJNAVŠTEVOVANEJŠÍCH FOLKLÓRNYCH FESTIVALOV NA SLOVENSKU

Folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe je bezpochyby našou najväčšou akciou.

Cieľom festivalu je vyhľadávanie, uchovávanie, spracovávanie a prezentácia prejavov tradičnej ľudovej kultúry regiónov Slovenska s dôrazom na Horehronie a  Pohronie. Počas troch festivalových dní predstavujeme komponované scénické programy, tradičné remeslá a kuchyňu, etnografické výstavy, ľudové zábavy a mnohé ďalšie aktivity . Festival sa koná každoročne posledný júnový víkend.


 

 

57. Horehronské dni spevu a tanca

Jeden z najstarších folklórnych festivalov
konajúci sa každoročne v Heľpe. 57. ročník.
23. – 25. jún 2023


FESTIVAL

56. Horehronské dni spevu a tanca

Jeden z najstarších folklórnych festivalov
konajúci sa každoročne v Heľpe. 56. ročník.
24. – 26. jún 2022


FESTIVAL

55. Horehronské dni spevu a tanca

Jeden z najstarších folklórnych festivalov
konajúci sa každoročne v Heľpe. 55. ročník.
13. – 15. august 2021


FESTIVAL