Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe

Jeden z najstarších a najnavštevovanejších folklórnych festivalov na Slovensku

Folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe je bezpochyby našou najväčšou akciou.

Cieľom festivalu je vyhľadávanie, uchovávanie, spracovávanie a prezentácia prejavov tradičnej ľudovej kultúry regiónov Slovenska s dôrazom na Horehronie a  Pohronie. Počas troch festivalových dní predstavujeme komponované scénické programy, tradičné remeslá a kuchyňu, etnografické výstavy, ľudové zábavy a mnohé ďalšie aktivity . Festival sa koná každoročne posledný júnový víkend.

Horehronské dni spevu a tanca

Jeden z najstarších folklórnych festivalov
konajúci sa každoročne v Heľpe. 55. ročník.
13. – 15. august 2021


FESTIVAL 2021