Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe

Jeden z najstarších a najnavštevovanejších folklórnych festivalov na Slovensku

Folklórny festival Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe je bezpochyby našou najväčšou akciou.

Cieľom festivalu je vyhľadávanie, uchovávanie, spracovávanie a prezentácia prejavov tradičnej ľudovej kultúry regiónov Slovenska s dôrazom na Horehronie a  Pohronie. Počas troch festivalových dní predstavujeme komponované scénické programy, tradičné remeslá a kuchyňu, etnografické výstavy, ľudové zábavy a mnohé ďalšie aktivity . Festival sa koná každoročne posledný júnový víkend.

Horehronské dni spevu a tanca presunuté na rok 2021

Z dôvodu pandémie COVID-19 sa 55. HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA V HEĽPE zrealizujú 25. - 27. júna 2021.

22. Jún 2020