Deň s tradíciou 2022

#DeňsTradíciou


Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici a Banskobystrický samosprávny kraj vás pozývajú na podujatie

DEŇ S TRADÍCIOU


15. júl 2022 od 19.00 h | NA NÁDVORÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica

Vstupné: 10 € | Vstupenky na koncert si môžete zakúpiť v Umeleckej kaviarni BOTHÁR, Dolná 35, Banská Bystrica 


Súčasťou podujatia bude:

19.00 h | DO HORA

program folklórnych a speváckych zoskupení

účinkujú: 

Urpín, Partizán, Senior Partizán, Hronky a Hojana z Banskej Bystrice, Javory a Liesky z Badína,

Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca

20.00 h | SPEVÁCKY DOM s Gabikou Kováčikovou

výučba ľudových piesní z Čierneho Balogu v rámci koncertu

20.30 h | TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA s Vandou a Mirom Golianovcami

šorovi  a do hora z Pohorelej 

hrá: Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca