Deň s tradíciou 2022

#DeňsTradíciou


Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici  zrealizovalo podujatie zamerané na prezentáciu folklórnych zoskupení  spojenú s výučovaním ľudových tancov a piestní

DEŇ S TRADÍCIOU


15. júl 2022 od 19.00 h | NA NÁDVORÍ SOS, Dolná 35, Banská Bystrica


19.00 h | PREZENTÁCIA KNIHY 

HOREHRONSKÉ DNI  SPEVU A TANCA – 55 ROKOV

účinkovala:

Katarína Mosnáková Bagľašová

19.30 h | DO HORA

program folklórnych a speváckych zoskupení

účinkovali:

Urpín, Partizán, Senior Partizán, Hronky a Hojana z Banskej Bystrice, Javory a Liesky z Badína,

Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca

20.00 h | SPEVÁCKY DOM s Gabikou Kováčikovou

výučba ľudových piesní z Čierneho Balogu v rámci koncertu

20.30 h | TANEČNÝ DOM A ZÁBAVA s Vandou a Mirom Golianovcami

šorovi  a do hora z Pohorelej 

účinkovala: Ľudová hudba Pokošovci zo Šumiaca

 

Fotogaléria

Anita Fáková, Katarína Bagľašová

Propagácia

Deň s tradíciou

Tanečný dom a zábava