TANEČNÝ ZEMEPIS

TANEČNÝ ZEMEPIS - TANEČNÝ DOM - KATARÍNSKA ZÁBAVA


KOMORNÝ PROGRAM UFS MLADOSŤ Z BANSKEJ BYSTRICE O ĽUDOVÝCH TANCOCH.

25. NOVEMBRA O 18.00 h | ROBOTNÍCKY DOM BANSKÁ BYSTRICA


Program je realizovaný v rámci projektu "Tradičná ľudová kultúra pre laickú verejnosť", predstaví tradičné prejavy tanečnej kultúry vybraných regiónov stredného Slovenska v podaní Univerzitného folklórneho súboru Mladosť z Banskej Bystrice. Súťasťou podujatia je Tanečný dom s vyučovaným tancom čardáš z Vlachova pod vedením Petra Gecelovského a Michaely Baštákovej a tanečná zábava s Ľudovou hudbou z horného Gemera pod vedením Rada Žolka v obsadení: Radoslav Žolko (husle), Lucia Gallová (2. husle),  Ján Gallo (saxofón),   Marián Gallo (akordeón), Vladimír Slávik (cimbal),  Ján Kulfas (viola), Peter Pavlík (kontrabas).


Choreografia a réžia: Martin Urban


TANEČNÝ ZEMEPIS


TANEČNÝ DOM


Tanečný dom a zábava