VIANOCE NA NÁDVORÍ

#VianocenaNádvorí

Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici 
vás pozýva na koncerty venované vianočnému zvykosloviu.

 


 koledy - vinše - betlehemci - vianočná - atmosféra - punč - hriatvo  


 1. VIANOČNÝ KONCERT NA NÁDVORÍ

1. DECEMBER 2022

TRNKI a MLADOSŤ z Banskej Bystrice2. VIANOČNÝ KONCERT NA NÁDVORÍ

7. DECEMBER 2022

VYSOKÁ z Podkoníc 

 3. VIANOČNÝ KONCERT NA NÁDVORÍ

15. DECEMBER 2022

HROCHOŤAN z Hrochote a PRIECHOĎAN z Priechoda

 


Vianoce sú kresťanské sviatky na počesť narodenia Krista; pôvodne sviatky zimného slnovratu. 25. december oslavovaný ako deň znovuzrodenia Slnka ustanovila vo 4. storočí kresťanská cirkev za deň narodenia Krista. Podľa starorímskeho vzoru sa začínajú v predvečer sviatku, na vigíliu a trvajú od 24. do 27. decembra (Štedrý deň, Božie narodenie, Štefan, Ján Evanjelista), vianočný cyklus v cirkevnom kalendári však trvá od 24. decembra do 6. januára. V tradičnej kultúre Slovenska vianočné a novoročné obyčaje splynuli. Ich staršia vrstva – magické úkony a zákazy boli zamerané na zabezpečenie prosperity, pozitívne ovplyvnenie prírody, zdravia, života, na veštby a pranostiky, predpovede úrody, vydaja, narodenia, úmrtia. Takýto významový základ mali obchôdzky s maskami, tancami, koledami, vinšami. Prostriedkami na dosiahnutie cieľov bolo aj šibanie, umývanie sa v tečúcej vode, dodržiavanie pôstu a mnohých zákazov. Dôležitú úlohu zohrávala zeleň, najmä vianočný stromček, okolo ktorého sa postupne rozvinul rituál obdarovania. Z kresťanských legiend vychádzajú vianočné hry. Postupným vývojom agrárno-prosperitné úkony v druhej polovici 20. storočia stratili svoj význam. Udržujú sa javy, ktoré potvrdzujú rodinnú súdržnosť, drobné zábavné prejavy veštenia, vinšovanie, koledy, miestami vianočné hry.


Propagácia