Pastierske hry vianočné 2023

#PastierskeHryVianocne


7. január 2023, Lom nad Rimavicou


Vianočné hry, ktoré boli predvádzané v období od Štedrého večera do Troch kráľov, tematicky vychádzajú z biblických predlôh, ku ktorým patrili obchôdzky betlehemcov, chodenie s hviezdou, kolískou a hadom.

Betlehemská hra je ľudová hra o narodení Ježiška, ktorej základy môžeme hľadať v stredovekom liturgickom divadle. Hra vznikla z evanjelia sv. Lukáša, podľa ktorého Anjel zvestoval narodenie Spasiteľa ako prvým pastierom, vďaka čomu čerpá námet a reálie z valaského života.

Podujatie Pastierske hry vianočné dáva priestor najmä betlehemským skupinám, ktoré sa v súčasnosti venujú spracovávaniu betlehemských hier z Lomu nad Rimavicou, Drábska, Sihly, Čierneho Balogu, Klenovca, Hriňovej, Detvianskej Huty, Korytárok, Kriváňa, Detvy, Utekáča alebo Šoltýsky. Vďaka podujatiu si môže publikum vypočuť vianočné piesne, koledy a vinše, ale i pozorovať a porovnávať najrôznejšie formy a nuansy nie len betlehemských ale i ostatných vianočných hier, ktoré sa v mnohých podobách zachovali v lokalitách stredného Slovenska i dnes.


 Program

10.30 h

SVÄTÁ OMŠA

v rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie v Lome nad Rimavicou

12.00 h

SLÁVNOSTNÝ SPRIEVOD OBCOU

s účinkujúcimi hosťami

13.00 h

VIANOČNÉ PASTORÁLE

Vianočné piesne, koledy, vinše a hry od Štedrého večera do Troch kráľov

Účinkujú:
Betlehemci z Lomu nad Rimavicou, Drábska, Sihly, Kokavy nad Rimavicou, Hriňovej, Detvianskej Huty, Korytárok, Čierneho Balogu a Lúčok

DFS Malá Kýčera z Čierneho Balogu

DFS Matičiarik z Banskej Bystrice

Moderátorské slovo:
Peter Cítenyi

Miesto:
námestie Lom nad Rimavicou

17.00 h

ZÁBAVA S ĽH ČEREŠIENKA a ĽH KATRENČÍKOVCI Z BREZNA

Miesto:
kultúrny dom Lom nad Rimavicou


Propagácia: