Eniki beniki 2022

#EnikiBeniki


Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov. 


24. apríl 2022 o 14.00 h | Kultúrny dom Selce


V Selciach ožila tradičná kultúra a hlavne tá hravá! Deti z okresov Banská Bystrica a Brezno spolu so svojimi vedúcimi, pedagógmi a choreografmi usilovne pracovali a výsledky predstavili plnému publiku, ktoré ich odmenilo vrúcnym potleskom. Tlieskali sme detským folklórnym súborom Malá Kýčera z Čierneho Balogu, Brezinky z Polomky, Radosť, Graniarik, Matičiarik I  a Dupkáčik z B. Bystrice. 


A takto to dopadlo...

LAUREÁT DFS Brezinky z Polomky
ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP DFS Matičiarik I z Banskej Bystrice
ZLATÉ PÁSMO DFS Dupkáčik z Banskej Bystrice
STRIEBORNÉ PÁSMO DFS Radosť z Banskej Bystrice
BRONZOVÉ PÁSMO DFS Malá Kýčera z Čierneho Balogu a DFS Graniarik z Banskej Bystrice


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov.


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každé dva roky. Počiatky tejto celoštátnej súťaže sú v Celoslovenskej prehliadke detských folklórnych súborov (1954), neskôr v celoslovenských prehliadkach detských tanečných kolektívov (1965, 1967). Prvý slovenský festival detských folklórnych skupín sa uskutočnil v roku 1969 a od roku 1971 sa konal každé dva roky. Koncom 90. rokov 20. storočia sa celoštátna súťaž začala konať pri detskom folklórnom festivale Pod likavským hradom a niesla totožný názov. Od roku 2019 sa súťaž realizuje samostatne, pod názvom Eniki beniki.

V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.


Propagácia: