ENIKI BENIKI 2023

#EnikiBeniki


Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky detských folklórnych súborov. 


19. marec 2023 | Gymnázium A. Sládkoviča, Banská Bystrica


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka detských folklórnych súborov sa koná každé dva roky. Vyhlasovateľom a garantom je Národné osvetové centrum v Bratislave. V súťaži sa predstavujú detské folklórne súbory prezentujúce tradičné hudobné, tanečné, hrové, obradové i zvykoslovné prejavy z rôznych lokalít Slovenska. Poslaním súťaže je podporovať rozvoj detských folklórnych súborov, zvyšovať ich umeleckú úroveň, popularizovať výchovu ľudovým umením, poukazovať na jej význam v komplexnej výchove a najmä viesť deti k poznávaniu tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a oblastí historicky obývaných Slovákmi.

V Banskej Bystrici ožila tradičná kultúra a hlavne tá hravá! Deti z okresov Banská Bystrica a Brezno spolu so svojimi vedúcimi, pedagógmi a choreografmi usilovne pracovali a výsledky predstavili plnému publiku, ktoré ich odmenilo vrúcnym potleskom. Tlieskali sme súťažiacim detským folklórnym súborom Dratvárik zo Slovenskej Lupče, Dupkáčik a Matičiarik z B. Bystrice a Brezinky z Polomky.

Nesúťažne sa predstavili detské folklórne súbory Prvosienka a mladšia zložka Matičiariku z Banskej Bystrice.


A takto to dopadlo...

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM DFS Brezinky z Polomky - Poďme vedno do soru
ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP DFS Matičiarik z Banskej Bystrice - Hanďeľskie
STRIEBORNÉ PÁSMO DFS Dupkáčikz Banskej Bystrice - Už Turek ide
STRIEBORNÉ PÁSMO DFS Dratvárik zo Slovenskej Lupče - Okolo trucu z Branova
BRONZOVÉ PÁSMO NEUDELENÉ


Fotogaléria:

Foto:

Inštruktážne video ako sa prihlásiť.


Propagácia