Horehronská valaška 2022

#HorehronskaValaska


Regionálne kolo celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí pre okres Brezno

 

Kultúrny dom v Telgárte zaplnili 3. apríla talentované deti z okresu Brezno. Po dvojročnej prestávke sme mohli zrealizovať postupovú súťaž a prehliadku hudobného folklóru detí VIDIEČANOVA HABOVKA.
V regionálnom kole sa predstavilo 19 súťažiacich sólistov spevákov, inštrumentalistov a speváckych skupín. 
Súčasťou podujatia bola aj školička spevu tradičných piesní - Spievame s Gabikou Kováčikovou, na ktorej sa deti naučili vybrané piesne z Čierneho Balogu a na záver si z chuti zaspievali s "dospeláckou" ľudovou hudbou.  Po vyhlásení výsledkov sa konal rozborový seminár s porotcami, na ktorom vedúci a pedagógovia získali nielen pochvalu za obetavú prácu, ale aj cenné rady, ktoré im pomôžu v ich ďalšej činnosti. 


3. apríl 2022 o 14.00 h | Kultúrny dom Telgárt


Výsledky


 

Kategória speváci sólisti a spevácke duá Kategória inštrumentalisti Kategória ľudové hudby Kategória spevácke skupiny

Laureát

Bianca Tlučáková

Laureát

Peter Belko (heligónka)

 _

Laureát

Neudelené

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Lucia Gandžalová

Lucia Gandžalová a Magdaléna Kanošová

Zlaté pásmo s návrhom na postup

 

 Neudelené

 _

Zlaté pásmo s návrhom na postup

Neudelené

Zlaté pásmo

Bianca Tlučáková a Alžbeta Bodnáriková

Peter Belko

Alžbeta Zajacová

Zlaté pásmo

Neudelené

 

 _

Zlaté pásmo

Neudelené

Strieborné pásmo

Žofia Prečuchová

Timea Prečuchová

Janka Prečuchová

Strieborné pásmo

Radoslav Pokoš (husle)

Tomáš Prečuch (husle)

Martin Miškov (akordeón)

 _

Strieborné pásmo

DFS Malá Kýčera (Čierny Balog)

DFS Mladosť (Pohorelá)

 

Bronzové pásmo

Neudelené

Bronzové pásmo

Timea Prečuchová (husle)

 _

Bronzové pásmo

Neudelené

 

HLAVNÁ CENA - HOREHRONSKÁ VALAŠKA

° DFS Malá Kýčera z Čierneho Balogu °

 

Všetkým súťažiacim gratulujeme!

 

Súťažné duoInštrumentalistaSólistka speváčkaSólistka speváčkaSpevácka skupinaPodporovateliaSpievame s Gabikou KováčikovouVyhlásenie výsledkovVíťazi Horehronskej valašky

Podujatie sa koná v rámci celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky hudobného folklóru detí Vidiečanova Habovka.


Vidiečanova Habovka je celoštátna postupová súťaž a prehliadka hudobného folklóru detí a dospelých. Súťaž je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku a uskutočňuje sa od roku 1976, v minulosti napríklad pod názvami Celoslovenský festival ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1977), Celoslovenský festival detských ľudových hudieb a spevákov ľudových piesní (1976, 1978), Celoslovenská súťažná prehliadka ľudovej hudby (1988), Detský festival ľudovej hudby (1998) a od roku 2009 ako Vidiečanova Habovka. Súťaž je striedavo určená pre deti do 16 rokov a pre dospelých od 16 rokov. Interpreti môžu súťažiť v štyroch kategóriách: detské ľudové hudby, detské spevácke skupiny, sólisti speváci a spevácke duá, sólisti inštrumentalisti. Hlavným cieľom súťaže je podporovať a rozvíjať poznanie hudobného folklóru Slovenska, vzťah detí k tradičnej ľudovej kultúre, štýlové interpretačné schopnosti muzikantov a spevákov a objavovať nové spevácke a muzikantské talenty v oblasti interpretácie ľudovej hudby.

 


Propozície súťaže: VIDIEČANOVA HABOVKA 2022


Celoštátne kolo Vidiečanova Habovka 2022

Miesto konania: Habovka

Dátum konania: 1. – 3. 7. 2022

 

Krajské kolo Vidiečanova Habovka 2022 pre Banskobystrický kraj

Miesto konania: Kokava nad Rimavicou

Dátum konania: 29. 4. 2022