NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

#NositeliaTradicii


Postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín pre Banskobystrický kraj.


24. 9. 2023 | 14.00 h | DIVADLO JOZEFA GREGORA TAJOVSKÉHO, Zvolen


Z regionálnych kôl realizovaných v Banskobystrickom kraji postúpili do krajského kola folklórne skupiny:

BREZINKY z Polomky, KÝČERA  z Čierneho Balogu, JAVORY A LIESKY z Badína, LIEŠČINA z Rimavskej Soboty, VEPOR z Klenovca, DUBKÁČIK z Buzitky, DETVANI z Detvy, KMOTRY A KOMOTROVIA  z Detvy


Výsledky krajského kola

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM FSk Brezinky z Polomky - Jak sa dreľej tancovalo
ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP FSk Detvani z Detvy - Vianoce - Po spievaní
ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP FSk Kmotry a kmotrovia z Detvy - Pri besede na priedomí
STRIEBORNÉ PÁSMO FSk Lieščina z Rimavskej Soboty - U gazdinej po robote
STRIEBORNÉ PÁSMO FSk Javory a Liesky z Badína - Radvanský jarmok
BRONZOVÉ PÁSMO FSk Vepor z Klenovca - Z klenovskej svadby
BRONZOVÉ PÁSMO FSk Dubkáčik Buzitka - Chodenie s mladou nevestou

Nositelia tradícií je celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín, ktorá je vrcholným podujatím svojho druhu na Slovensku. Počiatky súťaže nachádzame v Celoslovenskej súťaži národopisných a tanečných ochotníckych súborov (1950). Za prvú organizovanú súťažnú prehliadku výlučne folklórnych skupín však možno považovať až Celoslovenskú prehliadku dedinských súborov v roku 1954. Od roku 1979 sa táto súťaž koná pravidelne každé tri roky najprv pod názvom Celoslovenská prehliadka folklórnych skupín a od roku 1982 pod názvom Nositelia tradícií. Súťaž sa zameriava na folklórne skupiny, ktoré spracúvajú a zachovávajú tradičné formy tanca, hudby a obradových i zvykoslovných prejavov zo svojej obce, prípadne z jej blízkeho okolia. Cieľom súťaže je aktivizovať a podporovať činnosť folklórnych skupín, vyhľadávanie, dokumentáciu a prezentáciu prejavov tradičnej ľudovej kultúry a poukázať na jej význam v kultúrnom dianí.


Propagácia