NOSITELIA TRADÍCIÍ 2023

#NositeliaTradicii


Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín. 


23. apríl 2023 | 14.00 h

Kultúrny dom Závadka nad Hronom

 Kultúrny dom v Závadke nad Hronom naplnili tradície. Folklórne skupiny z okresov Banská Bystrica a Brezno predstavili tradičné formy obyčajov, zvykoslovných prejavov, odevu, hudby  a tanca svojich obcí. Ich najväčšou odmenou bolo vrúcny potlesk plnej sály divákov, ale aj cenné rady a pochvaly odbornej pororty. 

 


A takto to dopadlo...

ZLATÉ PÁSMO S PRIAMYM POSTUPOM FSk Brezinky z Polomky - Jak sa dreľej tancovalo
ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP FSk Kýčera z Čierneho Balogu - Krštiny
ZLATÉ PÁSMO S NÁVRHOM NA POSTUP FSk Javory a Liesky z Badína - Radvanský jarmok
STRIEBORNÉ PÁSMO FSk Bacúšan z Bacúcha - Na priadkach
STRIEBORNÉ PÁSMO FSk Hrochoťan z Hrochote - Priadky
SRIEBORNÉ PÁSMO FSk Šajbania zo Strelník - Ovčiarsky rok na Šajbe
STRIEBORNÉ PÁSMO FSk Zavačan zo Závadky nad Hronom - Na moste
BRONZOVÉ PÁSMO NEUDELENÉ
CENA POROTY za mužský vokálny prejav FSk Zavačan zo Závadky nad Hronom - Na moste

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám, nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená. Súťaž sa koná každé tri roky. Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie zručností, nadobúdanie vedomostí a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania a realizácie umeleckej tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava.


Propagácia


Inštruktážne video ako sa prihlásiť.