NOSITELIA TRADÍCIÍ

#NositeliaTradicii


Regionálne kolo postupovej súťaže a prehliadky folklórnych skupín. 


23. apríl 2023 | Mestský dom kultúry Brezno


PRIHLASOVANIE TU

Termín prihlasovania do: 14. apríla 2023


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka folklórnych skupín Nositelia tradícií je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž je určená všetkým vekovým kategóriám, nie je tematicky zameraná ani žánrovo vymedzená. Súťaž sa koná každé tri roky. Hlavným cieľom súťaže je rozvíjanie zručností, nadobúdanie vedomostí a umeleckoodborný rast kolektívov a jednotlivcov prostredníctvom poznávania a realizácie umeleckej tvorby v oblasti tradičnej ľudovej kultúry a jej folklorizovaných prejavov. Vyhlasovateľom súťaže je Národné osvetové centrum Bratislava.Inštruktážne video ako sa prihlásiť.