Pasovačka 2022


#PASOVAČKA


Krajské kolo postupovej súťaže a prehliadky choreografií folklórnych súborov  a tanečných zoskupení Banskobystrického kraja. 


2. október 2022 o 14.00 h | Mestský dom kultúry Brezno


Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení  - JAZYKOM TANCA je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená, koná sa každé tri roky. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jedenotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

 

Prihlasovanie do 25.9.2022 

PRIHLASOVANIE TU

PROPOZÍCIE SÚŽAŽE:

PROPAGÁCIA: