Pasovačka

PASOVAČKA


25. september 2022 | Detva

Súťažná prehliadka choreografií folklórnych súborov  a tanečných zoskupení Banskobystrického kraja.

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení  - JAZYKOM TANCA je vrcholným podujatím tohto druhu na Slovensku. Súťaž nie je tematicky zameraná ani vymedzená, koná sa každé tri roky. Hlavným cieľom súťaže je nadobúdanie vedomostí, rozvíjanie zručností a umelecko-odborný rast jedenotlivcov a kolektívov prostredníctvom poznávania, realizácie a prezentácie umeleckej tvorby v oblasti tradičného ľudového umenia a jeho folklorizovaných prejavov.

PASOVAČKA je názov súťaže choreografií folklórnych súborov a tanečných zoskupení pre Banskobystrický kraj.


PROPOZÍCIE SÚŽAŽE:

Prihlasovanie už čoskoro.