Ponická fujarka 2020 - 38. ročník ZRUŠENÝ

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Banská Bystrica sa toho roku neuskutoční.

Vzhľadom na situáciu s pandémiou Covid-19 sa postupová súťaž O ponickú fujarku presúva na rok 2021.