Ponická fujarka 2020 - 38. ročník

Súťažná prehliadka hudobného folklóru detí z okresu Banská Bystrica.

Vzhľadom na situáciu s pandémiou Covid-19 sa postupová súťaž O ponickú fujarku presúva na jesenný termín.

Uskutoční sa v sobotu 7. novembra 2020 o 13.30 v KD Ponická Lehôtka.