PONICKÁ FUJARKA 2023

#PonickaFujarka


Srdečne pozývame do obce Poniky, kde sa 30. apríla 2023 uskutoční regionálne kolo súťažnej prehliadky hudobného folklóru detí PONICKÁ FUJARKA.


Súčasťou podujatia bude školička spevu s Evou Majerovou s ktorou sa naučíme piesne z Hrochote. 


30. apríl 2023 o 13. 30 h | Kultúrny dom Ponická Lehôtka

Vstupné: 2 € (dospelí) / 1 € (deti a dôchodcovia)


Ako sa prihlásiť?


Vyplnenú prihlášku je potrebné zaslať najnenskôr do 20. apríla 2023 na emailovú adresu kovacikova@sosbb.sk.