PONICKÁ FUJARKA 2024

#PonickaFujarka


17. marec 2024 o 14.00 h | Kultúrny dom Ponická Lehôtka


 

PONICKÁ FUJARKA 2024

Regionálne kolo
celoštátnej postupovej súťaže
a prehliadky
hudobného folklóru detí
Vidiečanova Habovka 2024.

 


V Ý S L E D K Y 


Kategória speváci sólisti a spevácke duá Kategória spevácke skupiny Kategória inštrumentalisti Kategória ľudové hudby

ZLATÉ PÁSMO: PRIAMY POSTUP

 • SZABÓ, Johanka
  /ZŠ s MŠ Malachov/

ZLATÉ PÁSMO: PRIAMY POSTUP

 • DFS Radosť II. (staršia zložka)
  /Banská Bystrica/

ZLATÉ PÁSMO: PRIAMY POSTUP

 • LEHOTSKÝ, Marek (pastierska píšťala)
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča/

ZLATÉ PÁSMO: PRIAMY POSTUP

 • DĽH Poničan ZUŠ Stožok
  /Poniky/

ZLATÉ PÁSMO: NÁVRH NA POSTUP

 • BERKYOVÁ, Barbora
  /ZŠ s MŠ A. Sládkoviča, Hrochoť/
 • PINKA, Ján
  /ZUŠ Stožok – DFS Poničan/

ZLATÉ PÁSMO: NÁVRH NA POSTUP

 • DFS Dratvárik
  /Slovenská Ľupča/

ZLATÉ PÁSMO: NÁVRH NA POSTUP

 • LEHOTSKÝ, Marek (fujara)
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča/
 • PINKA, Ján (heligónka)
  /ZUŠ Stožok/

ZLATÉ PÁSMO: NÁVRH NA POSTUP

ZLATÉ PÁSMO

 • DOROTOVIČOVÁ, Timea
  /ZUŠ Stožok – DFS Poničan/
 • POKOŠ, Mirko
  /DFS Dupkáčik/
 • POKOŠOVÁ, Daniela / POKOŠ, Mirko
  /ZŠ Spojová, Banská Bystrica/

ZLATÉ PÁSMO

 • DFS Matičiarik
  /Banská Bystrica/
 • DSSk ZO ZŠ SPOJOVÁ
  /Banská Bystrica/

ZLATÉ PÁSMO

 • LEHOTSKÝ, Marek (gajdy)
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča/

ZLATÉ PÁSMO

STRIEBORNÉ PÁSMO

 • BAGI, Olivia
  /ZŠ Spojová, Banská Bystrica/
 • BUDAJ, Matej
  /ZUŠ Stožok - DFS Poničan, Poniky/
 • HETFLAJŠOVÁ, Lea
  /DFS Graniarik, Banská Bystrica/
 • KORDOŠOVÁ, Zuzana
  /ZŠ Moskovská, Banská Bystrica/
 • KOUT, Pavel
  /DFS Hučava I., Hrochoť/
 • MARENČÁK, Jakub
  /DFS Matičiarik, Banská Bystrica
 • PRACHAR, Peter
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča
 • SMÄDOVÁ, Sofia
  /DFS Matičiarik, Banská Bystrica
 • ŠATUROVÁ, Silvia
  /DFS Dupkáčik, Strelníky/
 • ŠATUROVÁ, Silvia / ŠÁRIKOVÁ, Viktória
  /DFS Dupkáčik, Strelníky/

STRIEBORNÉ PÁSMO

 • DFS Dupkáčik
  /Banská Bystrica/
 • DFS Hučava II. (staršia zložka)
  /Hrochoť/
 • DFS Radosť I. (mladšia zložka)
  /Banská Bystrica/
 • DSSK DFS Poničan
  /Poniky/

STRIEBORNÉ PÁSMO

STRIEBORNÉ PÁSMO

BRONZOVÉ PÁSMO

 • DIŠKOVÁ, Andrea
  /ZŠ Š. Žáryho Poniky, Poniky/
 • HRNČIARIK, Jakub
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča/
 • ZÁTROCHOVÁ, Petra
  /ZUS Stožok - DFS Poničan, Poniky/
 • MICHÁLIKOVÁ, Natália
  /DFS Hučava II., Hrochoť/

BRONZOVÉ PÁSMO

 • DFS Graniarik I. (mlasdšia zložka)
  /Banská Bystrica/
 • DFS Graniarik II. (staršia zložka)
  /Banská Bystrica/
 • DFS Hučava I. (mladšia zložka)
  /Hrochoť/

BRONZOVÉ PÁSMO

 • BÁRTA, Alexander
 • BARTKO, Adam (pastierska píšťala)
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča/
 • DRUGDOVÁ, Jana (heligónka)
  /DFS Radosť, Banská Bystrica/
 • LIPA, Peter (heligónka)
  /DFS Dratvárik, Slovenská Ľupča/

BRONZOVÉ PÁSMO

 

Hlavná cena Cena divákov
 • DFS Poničan
  /Poniky/
 • PINKA, Ján
  /ZUŠ Stožok – DFS Poničan/
 • SZABÓ, Johanka
  /ZŠ s MŠ Malachov/

Galéria

Foto: Ján Šebeň

 Celoštátne kolo Vidiečanova Habovka 2024:

Miesto konania: Habovka

Dátum konania: 7. - 9. 6. 2024 

 

Krajské kolo Vidiečanova Habovka 2024 pre Banskobystrický kraj:

Miesto konania: Veľký Krtíš

Dátum konania: 27. apríl 2024


Propozície súťaže:


Propagácia: