TANEČNÝ DOM

#Tanecnydom


Tanečný dom

Vyučovaný tanec: Starodávna polka z Horných Pršian

Lektori: Stano Marišler a Zuzana Gašpieriková

Hrá: Ľudová hudba Pokošovci


14.10.2023 | 20.30 h | SÁLA NA HORNEJ| BANSKÁ BYSTRICA

Podujatie sa koná v rámci projektu VZDELÁVACIE AKTIVITY SOS


Stredoslovenské osvetové stredisko pravidelne pripravuje pre širokú verejnosť tanečné domy zamerané na vyučovanie ľudových tancov. Na ich realizáciu pozýva lektorov, ktorí majú bohaté skúsenosti v oblasti tanečnej pedagogiky a ľudové hudby s bohatým hudobno-spevným repertoárom a štýlovou hernou interpretáciou prezentovaných regiónov a lokalít Slovenska.

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.