Hry s nožíkom a hry so švihadlom

ZNP8_COVER

Uverejňujeme 15. časť výberu z publikácie HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ, ktoré ako metodický materiál zozbieral a vydal v troch dieloch folklorista, pán Kliment Ondrejka v rokoch 1972 – 1974.

V tejto časti pokračujeme druhým dielom Hier s nožíkom a Hier so švihadlom.Tieto typy hier sa na Horehroní nachádzajú v podobných formách, ako aj v rámci celého Slovenska. Nachádzajú a uchovávajú sa v podobe aktívnej, ale už prevažne len v latentnej podobe. Detské hry v súčasnosti upadajú do zabudnutia a bolo by veľmi osožné oprášiť ich a pracovať s nimi v rámci rôznych socializačných aktivít aj v súčasnej dobe. Veríme, že Vás budeme inšpirovať a materiál budete vedieť tvorivo využiť vo svojej pedagogickej práci s deťmi v rámci rôznych krúžkov a v hudobno-pohybových aktivitách.

Podotýkame, že pôvodný text nie je jazykovo upravený a je presným prepisom pôvodného materiálu. 

 


HRY S NOŽÍKOM


A. SO STÁLYMI ÚLOHAMI.

1. NA BUJAKA. (VALKOVŇA – ZLATNO 1961)

 Jeden kolíček zabodnú do trávnika - to je „bujačiareň“. Nožíkom si každý odmeria rôznym smerom rovnakú diaľku a zabodne si tam menší kolíček ,,bujaka".

 Čítať viac…