Zabudnuté na polici 8

ZNP8_COVER

Uverejňujeme 8. časť výberu z publikácie HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ, ktoré ako metodický materiál zozbieral a vydal v troch dieloch folklorista, pán Kliment Ondrejka v rokoch 1972 – 1974.
V 8. časti vám ponúkame Hry s piesňou a tancom – s pribúdaním a ubúdaním (účastníkov hier…).

Veríme, že vás budeme inšpirovať a materiál budete vedieť tvorivo využiť aj vo svojej práci s deťmi v rámci rôznych krúžkov a hudobno-pohybových aktivít.

Podotýkame, že pôvodný text nie je jazykovo upravený a je presným prepisom pôvodného materiálu.

 


1. IDÚ PÁNI Z PRAHY (POLOMKA 1960)

Hru sa naučili len t. r. prostredníctvom jedného dievčaťa z B. Bystrice. Dievčatá stoja v rade. Proti nim kráča jedno štyri neveliké kroky dopredu a tri dozadu - spievajúc oznam:

Idú páni s Prahy, dia, dia, dom!

Dievča stojí na východzom mieste. Dopredu a dozadu postupuje celý rad s otázkou:

Čo chcú páni s Prahy, dia, dia, dom.

 

Pojme za ruku jednu kamarátku z radu a opakovanie hry už začínajú dve. Spievajúca strana sa pohybuje, mlčiaca stojí. Opakovaním rad mizne, sólistke partneriek úmerne pribúda. Keď z radu ostane len jedna, začína hru ako sólistka ona. Odpovede: čím sa má vybrané dievča stať, čo má jest' atď. sa môžu podľa dohody pri každom opakovaní meniť.

a) Poh. Maša 1961: Idú páni z Prahy.
Bohemizmy sa vyskytujú i tu v dvojverší:
Chceme heskú holku, dia, dia, da
Ktorá to má byti, dia, dia, da.
Stať sa môže cárovnou, farárkou, kňažnou, prasiatkom, holubom; bývať bude tiež
zodpovedajúco: na zámku, na fare, v kaštieli, v chlieve, v holubníku Za tým hneď
končí: My si ju nedáme - to se podívame! Verše O jedení, pití, spávaní, chodeni chybujú.

 


2. JA MÁM RÁD TU KUČERAVÚ KAČU (P. MAŠA 1961)

Deti stoja v kolese. Sólista chodí v prostriedku kolesa s pokrčenými rukami upažme vytočenými. Pri chôdzi sa v drieku prehybuje z boka na bok (! !) podľa piesne… Čítať viac…