Zabudnuté na polici 9

ZNP8_COVER

Uverejňujeme 9. časť výberu z publikácie HRY HOREHRONSKÝCH DETÍ, ktoré ako metodický materiál zozbieral a vydal v troch dieloch folklorista, pán Kliment Ondrejka v rokoch 1972 – 1974.
V tejto časti to budú Hry s hádankou – s výmenou rolí (účastníkov hier...).

Veríme, že vás budeme inšpirovať a materiál budete vedieť tvorivo využiť aj vo svojej práci s deťmi v rámci rôznych krúžkov a hudobno-pohybových aktivít.

Podotýkame, že pôvodný text nie je jazykovo upravený a je presným prepisom pôvodného materiálu.

 


B. S VÝMENOU ROLÍ.

1. NA BIRDÁŠA.

Účastníci: Kráľ, sudca, žalobca, cigáň, kat (niekedy i žandár).
Sudca vyhodí 5 skrčených lístkov, na ktorých sú napísané funkcie účastníkov. Každý si uchytí jeden, rozkrúti ho a číta si aby vedel čím vlastne je. Nikto nič nepovie, len král' hlási: Kráľ! Žalobca príde k nemu a hovorí:

 Čítať viac…