Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

IV. – V. kat. / reg. kolo 68. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku…
Naživo V PODKROVÍ
12. APRÍL 2022 o 10.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

UMELECKÝ STISK NA DOLNEJ 2024

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
23. február 2024 o 17.30 h


UMELECKÝ VEČER

Neštúrovský Štúrovec – 1.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

I. – III. kat. / reg. kolo 68. HK

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. Naživo V PODKROVÍ
25. MAREC 2022 o 10.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

worskhop pre recitátorov
IV. a V. kategórie pre okres Brezno.
16. január 2024 o 10.00 h


WORKSHOP

Neštúrovský Štúrovec – 2.časť

Samuel Dobroslav Štefanovič
Príspevok z cyklu
Osudy prachom zaviate

I. – III. kat. / okr. kolo 68. HK

Postupová súťaž v umeleckom
prednese poézie a prózy.
BB: 15. – 17. MAREC 2022 od 9.00 h


68. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Krajská tvorivá dielňa 2023

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
6. – 8. október 2023


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VII. časť


Anička, Janko a Jozef Miloslav

68. Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
TERMÍNY / PRIHLASOVANIE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2022

Umelecký stisk na Dolnej 2023

Umelecký večer z oblasti divadla, hudby,
umeleckého slova a výtvarného umenia
24. február 2023 o 18.00 h


UMELECKÝ VEČER

Lásky orlov tatranských

Cyklus príbehov osudových lások
básnikov štúrovskej generácie: VIII. časť


(Divný) Janko a Mária Polexína

62. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie.
20. – 21. SEPTEMBER 2021


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Sárova Bystrica 2023 – semináre

Odborné semináre:
27. 9. 2023 Ako natočiť reportáž
4. 10. 2023Práca moderátora


SEMINÁRE

O prednese 2022

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
30. NOVEMBER 2022 o 10.00 h


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA