Umelecké slovo

„Dobré slová dávajú človeku silu pokúsiť sa byť takým, akým by chcel byť.“
(August Strinberg)

My chceme milovníkom krásneho slova všetkých vekových kategórií a sociálneho postavenia pomôcť prehĺbiť si znalosti literatúry, kultivovať reč a dodať sebavedomie vo verejnom prejave. Preto v našej činnosti vyhľadávame a podporujeme talenty a záujemcov v oblasti umeleckého slova zo širokej verejnosti. Dbáme o odborný rast recitátorov, moderátorov a tvorcov divadiel poézie formou podnetných seminárov a tvorivých dielní a prostredníctvom fundovaných lektorov. Organizujeme súťaže umeleckého prednesu a moderovania, akými sú HVIEZDOSLAVOV KUBÍN, SÁROVA BYSTRICA, BENIAKOVE CHYNORANY. Pripravujeme komorné poetické programy za účasti zaujímavých a inšpiratívnych hostí, tvoríme literárno-dramatické pásma a programy k výročiam známych i menej známych literárnych osobností. Spolupracujeme s fundovanými lektormi z akademických inštitúcií, vynikajúcimi recitátormi, hercami, literárnymi tvorcami a pracovníkmi verejnoprávnych i súkromných médií z celého Slovenska.

62. Sládkovičova Radvaň

Krajská postupová prehliadka
v umeleckom prednese I. - V. kategórie.
20. – 21. SEPTEMBER 2021


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

IV. – V. kat. / reg. kolo 67. HK

Vitaj zo sveta v našom svetíku...
Naživo v podkroví
16. JÚN 2021 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

I. – III. kat. / reg. kolo 67. HK

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. Naživo v podkroví.
10. – 11. JÚN 2021 / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Rozhovor s Miroslavom Kapustom

Básnik, prozaik, spisovateľ pre deti a neúnavný organizátor literárnych podujatí


AKO TIKÁ POETIKA

Poézia naša milá… 2021

Poeticko-hudobný večer pri príležitosti Svetového
dňa poézie a 140. výročia úmrtia Jána Botta.
28. MÁJ 2021 o 17.00 h


POETICKO-HUDOBNÝ VEČER

I. – III. kat. / okr. kolo 67. HK

Postupová súťaž v umeleckom prednese
poézie a prózy. BANSKÁ BYSTRICA
ONLINE / VÝSLEDKY


67. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

Rozhovor s Júliusom Lomenčíkom

Básnik, spisovateľ a vysokoškolský pedagóg FF UMB.
 


AKO TIKÁ POETIKA

Rozhovor s Marcelom Pálešom

Básnik, prozaik, esejista, ktorý je známejší ako redaktor a moderátor Rádia Regina Stred.


AKO TIKÁ POETIKA

67. Hviezdoslavov Kubín

Najstaršia a najprestížnejšia súťaž
v umeleckom prednese na Slovensku
TERMÍNY / PRIHLASOVANIE


POSTUPOVÁ SÚŤAŽ 2021

Pre recitátorov 2021

Workshopy pre recitátorov IV. kategórie
Banskobystrický región
14.1. – 3.3. 2021


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica
35 rokov

Súťaž mladých moderátorov, redaktorov.


VÝROČIE

Krajská tvorivá dielňa 2020

KTD pre recitátorov poézie a prózy
a pedagógov pracujúcich s recitátormi
4. – 6. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

O prednese 2020

Odborný seminár pre pedagógov pracujúcich
s umeleckým prednesom detí a mládeže.
1. DECEMBER 2020


PUTOVANIE ZA KRÁSOU SLOVA

Sárova Bystrica 2020
Celoštátne finále – 36.ročník

Celoštátna súťaž mladých moderátorov, redaktorov

Spočítaj hviezdy

DDS SOVÍČATÁ zo Štiavnických Baní
Záznam z inscenácie.
SLÁDKOVIČOVA RADVAŇ 2020